Fler nyheter

25 april 2020

Brist på Haldol inj 5 mg/ml

Haldol (haloperidol) inj 5 mg/ml är restnoterat. Istället levereras finsk förpackning: Serenase (haloperidol) inj 5 mg/ml.

Läkemedelsverket har gett dispens för att tillhandahålla finska förpackningar för att tillgodose tillgången på haloperidol för injektion under restsituationen.

Svensk bipacksedel för Haldol inj 5 mg/ml gäller även för Serenase 5 mg/ml.

Informationsbrev från Janssen-Cilag AB, pdf

Bipacksedel Haldol inj 5 mg/ml (FASS.se)

Relaterade nyheter

Brist på B-12 i tablettform

1 juli 2020

Både tablett Betolvex (cyanokobalamin) 1mg och Betolvidon (cyanokobalamin) 1mg är restnoterade till preliminärt september respektive augusti. Tablett Behepan är avregistrerad, men injektionsvätska fin...

Ersättning för Stesolid Novum inj

26 juni 2020

Stesolid Novum (diazepam) inj 5 mg/ml är restnoterat. Som ersättning levereras licenspreparatet Diazepam Hameln inj 10 mg in 2 ml (5 mg/ml).

Brist på Natriumbikarbonat tabletter

26 juni 2020

Natriumbikarbonat Meda tabletter 1 g är restnoterade till mitten av juli.

Dosering av engångsdos

26 juni 2020

För att undvika misstolkningar bör engångsdoser doseras med kortnotation end och med sluttid ”Efter” eller ”Datum och tid”.