Fler nyheter

16 september 2021

Brist på Primperan tabletter

Primperan (metoklopramid) tablett är restnoterad, samtliga utbytbara alternativ är också restnoterade. Licensförskrivning är möjlig.

Primperan samt även generika av metoklopramid tabletter 10 mg är restnoterade. De beräknas finnas tillgängliga igen under senare delen av hösten 2021.

Primperan injektion 5 mg/ml är tillgänglig.

För alternativ till metoklopramid-tabletter hänvisas i första hand till avsnittet om illamående i Rekommenderade Läkemedel 2021

Om metoklopramid-tabletter är enda tänkbara alternativet för patienten finns möjlighet till licensförskrivning av:

Tablett MCP AL 10 mg 100 st (metoklopramid)

Tillståndsinnehavare (MAH): Aluid pharma, Tyskland. 

Generell licens är beviljad för sjukhusen och vårdcentralerna i Region Kronoberg. Läkemedelsverket har gett särskilt tillstånd till att generella licenser kan användas vid förskrivning av licenspreparat med peroralt metoklopramid på recept och därför behöver man inte skicka in en enskild licensmotivering för varje patient.

Nytt recept på licensläkemedlet MCP AL 10 mg måste utfärdas. Referensnummer till godkänd licens (2021495754) anges på receptet. Ordinationsmall finns i Cosmic för MCP AL 10 mg där referensnumret finns med och ytterligare information.

Läkemedelsenheten omfördelar Primperantabletter mellan sjukhusens avdelningar i väntan på att licensläkemedel finns på plats.

Vid frågor kontakta Läkemedelsenheten, tel 7990

Relaterade nyheter

Brist på provtagningsrör med ljusgrön kork

8 oktober 2021

Det är akut brist på provtagningsrör med ljusgrön kork (Li-Heparinrör med gel) i vården. Därför behöver alla verksamheter dels – i ännu högre grad än vanligt – värdera behovet av provtagning, dels anv...

Nyhetsbrev oktober från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

7 oktober 2021

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Förbättrad tillgång på Soluvit

16 september 2021

För närvarande är det begränsad tillgång till Soluvit (blandning av vattenlösliga vitaminer vid parenteral nutrition).

Nyhetsbrev september från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

6 september 2021

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.