Fler nyheter

8 oktober 2021

Brist på provtagningsrör med ljusgrön kork

Det är akut brist på provtagningsrör med ljusgrön kork (Li-Heparinrör med gel) i vården. Därför behöver alla verksamheter dels – i ännu högre grad än vanligt – värdera behovet av provtagning, dels använda provtagningsrör med guldgul kork (SST) istället för de med ljusgrön kork.

Bristsituationen är global och beror bland annat på problem med produktion och logistik på grund av ökad efterfrågan på medicinskt material i samband med covid-pandemin.

Åtgärder

 • Alla verksamheter behöver – i ännu högre grad än vanligt – värdera behovet av provtagning.
 • När det är möjligt ska provtagningsrör med guldgul kork, serumrör med gel, användas istället för de med ljusgrön kork.
 • Ljusgröna rör kommer att behöva prioriteras för vissa verksamheter. Konkret information om detta samt fler åtgärder kommer att kommuniceras i nästa vecka.
 • Går det att använda sig av PNA t.ex. blodgasapparat?
 • Som alltid ska man värdera behovet av provtagning.
 • Finns det möjlighet att skjuta på provtagningen till slutet av november – början av december t.ex. vid planerade ”årskontroller”?
 • Se över rutinerna inom din verksamhet.
 • Använd Li-heparinrör (ljusgrönt) när det finns behov av akutsvar. 

Konsekvenser

 • Provrör med guldgul kork kan ge något längre svarstid för sjukhusvården.
 • Tänk på att mindre nivåförändringar ibland kan ses vid användning av serumrör jämfört med plasmarör. Resultaten för S-Kalium kan förväntas bli något högre än för P-Kalium.

I nuläget vet vi inte hur länge det kommer att vara brist på ljusgröna rör. Det pågår ett intensivt planeringsarbete för att hantera situationen på kort och lång sikt.

Labmeddelande

Länk till labmeddelande

Håll dig uppdaterad

Information utifrån rådande situation ges efterhand på följande sätt:

 • Via din närmaste chef (e-post via verksamhetschef i chefslinjen)
 • Labmeddelande på Vårdgivarwebben

 

Relaterade nyheter

Nyhetsbrev oktober från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

7 oktober 2021

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Brist på Primperan tabletter

16 september 2021

Primperan (metoklopramid) tablett är restnoterad, samtliga utbytbara alternativ är också restnoterade. Licensförskrivning är möjlig.

Förbättrad tillgång på Soluvit

16 september 2021

För närvarande är det begränsad tillgång till Soluvit (blandning av vattenlösliga vitaminer vid parenteral nutrition).

Nyhetsbrev september från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

6 september 2021

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.