Fler nyheter

9 juni 2021

Brist på Waran

Waran (warfarin) tablett 2,5 mg är restnoterat till slutet av juni och lagret på apotek är nu kraftigt begränsat.

Warfarin Orion finns fortfarande tillgängligt, men detta läkemedel är inte direkt utbytbart mot Waran på apotek utan kontakt med förskrivare krävs. 

Eftersom det finns viss osäkerhet i hur tillgängligheten ser ut på Warfarin Orion när efterfrågan ökar, rekommenderas att nyförskrivning av Warfarin Orion som ersättning till Waran görs på maximalt en månads förbrukning.

Apotek rekommenderas också att endast expediera för en månads förbrukning till dess att situationen stabiliseras.

Waran beräknas åter finnas tillgängligt omkring den 21 juni.

Relaterade nyheter

Brist på Primperan tabletter

16 september 2021

Primperan (metoklopramid) tablett är restnoterad, samtliga utbytbara alternativ är också restnoterade. Licensförskrivning är möjlig.

Förbättrad tillgång på Soluvit

16 september 2021

För närvarande är det begränsad tillgång till Soluvit (blandning av vattenlösliga vitaminer vid parenteral nutrition).

Nyhetsbrev september från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

6 september 2021

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Reviderad riktlinje om behandlingsstrategi (behandlingsbegränsningar)

1 juli 2021

Behandlingsstrategi är en viktig del av de flesta patienters omhändertagande och kan betyda att en behandling/åtgärd ska utföras eller att den inte ska utföras (ibland blir konsekvensen av detta beslu...