Fler nyheter

9 juni 2021

Brist på Waran

Waran (warfarin) tablett 2,5 mg är restnoterat till slutet av juni och lagret på apotek är nu kraftigt begränsat.

Warfarin Orion finns fortfarande tillgängligt, men detta läkemedel är inte direkt utbytbart mot Waran på apotek utan kontakt med förskrivare krävs. 

Eftersom det finns viss osäkerhet i hur tillgängligheten ser ut på Warfarin Orion när efterfrågan ökar, rekommenderas att nyförskrivning av Warfarin Orion som ersättning till Waran görs på maximalt en månads förbrukning.

Apotek rekommenderas också att endast expediera för en månads förbrukning till dess att situationen stabiliseras.

Waran beräknas åter finnas tillgängligt omkring den 21 juni.

Relaterade nyheter

”Barnens bästa” prioriteras och resurssätts i Region Kronoberg

10 juni 2021

Processen ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg” - med gemensamma arbetssätt kring barn och unga - tar nu ett stort kliv framåt. Länets gemensamma styrgrupp och Region Kronobergs egen styrgrupp har tagit...

Nyhetsbrev juni från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

4 juni 2021

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Handlingsplan beslutad – för en god cancervård i Kronoberg

19 maj 2021

På uppdrag av hälso- och sjukvårdsledningen har Handlingsplan cancer fram till 2022 tagits fram för Region Kronoberg. Insatserna i planen syftar till att stärka och förbättra cancervården i Kronoberg.

”Att möta barns rättigheter är vårt mål – och vår skyldighet”

30 april 2021

Barn- och ungdomskliniken är nu godkänd enligt den nationella modellen Barnanpassad vård. I granskningen undersöktes bland annat hur kliniken möter barns rättigheter och behov.