Fler nyheter

8 januari 2021

Byte av provtagningsmaterial för PCR-prov

På grund av brist på provtagningsmaterial för PCR SARS-CoV-2 behöver vi snarast byta till en annan provtagningspinne/-rör. Detta gäller provtagning av patienter inom slutenvården samt personalprover.

Sesam 12756 Provtagningsset klamydia S (9K12-02) utgår omedelbart som provtagningsmaterial för SARS-CoV-2 (orange/blå kork). Detta provtagningsset ska dock fortsatt användas vid provtagning för klamydia.

Istället ska följande provtagningsset användas: Sesam 32419 provtagningsset SARS (9K12-01) (helt orange kork).

Samtidigt införs en ändring när det gäller provtagningstekniken: provtagningspinnen får inte längre lämnas kvar i röret. Istället ska den röras runt i vätskan i röret i minst 10 sekunder, varefter pinnen kasseras.

Beställ hem det nya provtagningssetet från materialdepån. De enheter som har färre än 100 stycken kvar av det ”gamla” setet kan använda slut på dessa.

Läs mer