Fler nyheter

5 maj 2022

Cosmicuppgradering 20-21 maj

Vecka 20 uppgraderas Cosmic till version R8.3.04. Uppgraderingen kommer starta den 20 maj kl. 22.30 och beräknas vara klar 21 maj kl. 02.30. Under uppgraderingen sker ett planerat driftstopp i Cosmic.

Möjlighet att läsa i Cosmic under driftavbrottet finns i Cosmic läskopia. Ikon för Cosmic läskopia finns på datorns skrivbord.
Använd reservrutin under driftavbrottet. Länk till reservrutiner:
Den nya versionen innehåller nyheter inom flera av de olika Cosmic modulerna.

Innehåll i uppgraderingen

Beställningsstatus

Beställningsstatus får två nya kolumner i Beställningsstatus. En kolumn som heter Beställt och visar vilka undersökningar som är beställda inom mikrobiologi, radiologi, immunologi och patologi samt en kolumn som heter Bokad som visar bokad tid för radiologibeställningar.

Nova

Nova kommer ha stöd för att visa kliniska parametrar EWS (Early Warning Scoring) på samma sätt som i Cosmic. I Nova kommer också möjlighet att beställa lokala analyser, samt skicka sparade beställningar till Klinisk kemi och Klinisk mikrobiologi

Läkemedelsmodulen

I läkemedelsmodulen har mindre designförändringar i dialogfönstren Överlämna, Iordningställ och Administrera i utdelningsvyn gjorts.

Kryssrutan Ersätt gällande ordination i ordinationsdetaljer är borttagen pga att den ofta kryssades i av misstag.

Ny patientöversikt

Den nya patientöversikten har ett nytt gränssnitt och är mer verksamhetsanpassad utifrån primärvård och sjukhusvård. Patientöversiktens vyer kommer vara tydligare och gör det enklare att inhämta en samlad bild över patientens status. Det kommer också finnas en översiktsbild över patientens kontakter med vården.

Patientöversikterna kommer inte finnas tillgängliga för alla direkt efter uppgraderingen. Istället kommer funktionaliteten testas på utvalda enheter straxt efter uppgraderingen.

Inskrivningsöversikten tas bort

Inskrivningsöversikten kommer att tas bort (gäller ej psykiatrivården). Samtliga enheter som tidigare använt sig av Inskrivningsöversikten har fått genomgång och anpassningar för att börja använda Enhetsöversikten istället.

Utbildningsmaterial

Tid för medarbetare behöver frigöras för att de ska kunna ta del av utbildningsmaterialet. Uppskattad tid för genomgång av utbildningsmaterial och eLearning ca 2 timmar.

Ta del av utbildningsmaterialet här:

Utbildningsmaterial (vårdgivarwebben, öppnas i nytt fönster)

Mer informaiton och länk till reservrutiner: 

Cosmic och nationella vårdtjänster

Relaterade nyheter

Uppgradering av Comprima

29 september 2022

Tisdagen den 18 oktober kommer Comprima uppgraderas till en ny version. Under uppgraderingen sker ett driftstopp.

Flödet för ändringremisser från Cosmic till Röntgen, Klinisk Fysiologi och Mammografi upphör

11 maj 2022

Röntgen, Klinisk Fysiologi och Mammografi kommer att införa nytt IT stöd under september månad. I samband med detta kommer flödet för att skicka ändringremisser upphöra. Därför kommer flödet för ändri...