Fler nyheter

12 mars 2020

Dags för Cosmicuppgradering

Fredag den 13 mars kl. 22.00 till lördag den 14 mars kl. 04.00 är Cosmic stängt för uppgradering. Cosmic är Region Kronobergs vårdinformationssystem (VIS) som används av regionen, kommuner och vårdvalsenheter i länet.

Den största nyheten är en helt ny design för vårddokumentationen. Det innebär en snyggare, mer intuitiv design med ett förenklat inmatningssätt. Den nya designen för vårddokumentation uppgraderas först kl. 7 tisdagen den 17 mars. Du behöver starta om datorn för att få det nya utseendet.

Andra nyheter i uppgraderingen är bland annat:

  • Förändrat användargränssnitt i utdelningsvyn för att likna läkemedelslistan.
  • Tydligare markering vid förnyat och ersatt sjukintyg.
  • Vätskebalans går nu att registrera i Nova.
  • Utseendet i Nova har generellt förändrats för att förbättra läsbarheten.
  • Rättning av buggar.

Frågor besvaras av VIS-support 58 2020 knappval 2.

Mer information om uppdateringen, utbildningsmaterial och reservrutiner