Fler nyheter

24 november 2022

Egenmonitorering – nära vård skapar självständighet

Egenmonitorering, där patienten med hjälp av digital teknik kan mäta sina värden där de befinner sig, är en pusselbit i omställningen till nära vård. Egenmonitorering ska göra att vårdpersonalen kan arbeta mer proaktivt samtidigt som vården blir mer tillgänglig för patienten.

Med egenmonitorering blir patienten medskapare av sin vård, får en ökad kunskap, känner trygghet och ges större möjlighet att få kontroll och delaktighet i sin vårdprocess. Vårdpersonalen kan arbeta mer förebyggande, vilket skapar förutsättningar för en ökad vårdkvalitet och en bättre arbetsmiljö. Akuta och oplanerade vårdbesök kan undvikas och vårdens kompetenser och resurser kan nyttjas på ett bättre sätt.

Elin Flygare är från och med slutet av oktober verksamhetsutvecklare inom Nära vård och projektledare för egenmonitorering.

Mitt uppdrag blir att börja kartlägga regionens nuvarande arbete med egenmonitorering. Jag ska se hur man arbetar idag, hur det fungerar, utbyta erfarenheter och hitta arbetssätt att lära av och implementera i andra verksamheter, säger Elin.

Ett projektdirektiv håller på att tas fram för införande av plattformen för egenmonitorering där det finns mer information om verksamheter och införandeplaner. Det blir ett fyraårigt ramavtal för programvara och sensorer, som exempelvis blodtrycksmätare och vågar.

När upphandlingen är klar och plattformen är på plats är det sju patientgrupper som till en början är lämpliga att erbjuda egenmonitorering. Det är patienter med artros, astma, blodtryck, diabetes, hjärtsvikt, KOL, eller psykisk ohälsa, säger Elin.

Egenmonitorering redan en del i vissa verksamheter

Några av regionens verksamheter har redan påbörjat arbete med egenmonitorering. Kvinnokliniken erbjuder patienter med risk för havandeskapsförgiftning att mäta blodtryck och urinvärde samt skatta eventuella symtom hemifrån. Medicinkliniken erbjuder patienter att med hjälp av egenmätare själva mäta sitt PK-värde och onkologkliniken som arbetar med ett projekt som kallas PACE, där patienten svarar på frågor om mående och symtom.

Så kan egenmonitorering gå till

Kontakt

Elin Flygare

Verksamhetsutvecklare | Omställningsprogrammet närmare kronobergaren

Relaterade nyheter

1177 sjukvårdsrådgivningen blir invånarens första kontakt med vården vid nya symtom

18 november 2022

För att förbättra den första kontakten med vården ska en central kontaktingång till vården byggas upp runt 1177 sjukvårdsrådgivningen. Invånaren ska kunna kontakta vården via en digital tjänst som kom...

Dosdispenserade läkemedel - tillfälligt ändrade leveranstider

7 november 2022

Med anledning av kommande storhelger kommer dosapoteket (Apoteket AB) tillfälligt ändra sina stopptider och leveransdagar.

Vårdförlopp ska göra det lätt att göra rätt och förbättra samordning och delaktighet

20 oktober 2022

Sverige består av egendrivna regioner, med regionala riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Nu pågår arbetet med införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – ett nationellt kunskapsst...

Framtidens måltider på sjukhus

20 oktober 2022

Idag är det offentliga måltidens dag. Det vill vi uppmärksamma genom att presentera rapporten och målbilden av framtidens måltider på sjukhus i Kronoberg.

Nyhetsbrev oktober från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 oktober 2022

Information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Personcentrerade måltider kan påskynda återhämtningen

13 oktober 2022

Patienter i Region Kronoberg ska erbjudas att vara delaktiga i val av mat och portionsstorlek. Måltider och vad vi äter har stor betydelse för hälsa och välbefinnande hela livet!

Tarmcancerscreeningen igång

16 september 2022

I mitten av september får de första kronobergarna erbjudande om provtagning för att upptäcka cancer i tjock- och ändtarmen. Det är bara individer som får erbjudandet som kan delta i provtagningen. Det...

Nyhetsbrev september från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

8 september 2022

Information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Ortopedens elektiva enhet finns på avdelning 33, CLV

2 september 2022

Ortopedens elektiva enhet på CLV har flyttat till avdelning 33 sedan 29/8 och kommer stanna där till söndagen den 2/10.

Ändrad remissgång för elektrisk rullstol

29 augusti 2022

Processen för läkarutlåtande vid förskrivning av elrullstol har digitaliserats för alla remittenter som har tillgång till Cosmic. Det innebär att remiss ska skicka...