Fler nyheter

15 september 2020

Endast remisser från behöriga beställare av Specifikt IgE mot födoämnesantigen kommer att besvaras

Specifika IgE-tester för födoämnesallergier är generellt svåra att tolka på grund av korsreaktioner.

Vi vill påminna om att det finns ett beslut om att enbart läkare på barnkliniken, samt läkare som har kunskap inom allergologi på medicinklinikerna får beställa analys av specifika IgE mot födoämnen, inklusive allergena komponenter. Se laboratoriemeddelande 2019-12-06 samt påminnelse 2020-03-13.

Då ovanstående beslut endast delvis hörsammats kommer enbart remisser från behöriga beställare att besvaras från och med 2020-09-29.

Ovanstående information kommer även att visas vid varje beställning.

Annika Petersson

Verksamhetschef klinisk kemi och transfusionmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470587978, 0767-25 96 09

Kim Ekblom

Överläkare, klinisk kemi och transfusionsmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 74 50

Relaterade nyheter

Blodgasnyheter

22 september 2020

Blodgasnyheter 2020-09-22

Planerad driftstörning 22/9 på Klinisk kemi i Växjö och Ljungby

17 september 2020

Klinisk kemi i Växjö och Ljungby byter IT-system från cITm till Infinity tisdag 22/9 kl. 09:00. Bytet av IT-system kan innebära förlängda svarstider, och tillfälliga driftstopp kan dessvärre inte utes...

Debitering av provtagning

28 augusti 2020

Från och med 2020-09-01 kommer Klinisk kemi och Transfusionsmedicin att debitera en provtagningsavgift på 120 kr för blodprovtagning utförd åt privata vårdgivare (ej vårdval).

Debitering av övervakad urinprovtagning

28 augusti 2020

Från och med 2020-09-01 kommer Klinisk kemi och Transfusionsmedicin i Ljungby att debitera en provtagningsavgift på 200 kr för övervakade urinprover. Debitering sker till alla vårdgivare utom sjukhusv...