Fler nyheter

14 oktober 2020

Enklare att dokumentera levnadsvanor

Under vecka 45 uppdateras sökordet levnadsvanor i Cosmic. Detta görs framförallt för att förenkla dokumentationen och underlätta en mer likvärdig bedömning i patientmötet. I samband med uppdateringen tillkommer sökordet bedömningsinstrument.

Sökordet bedömningsinstrument är frivilligt att använda och innehåller indikatorer/screeningfrågor med automatisk uträkning för:

  • riskbruk av alkohol (audit-C)
  • ohälsosamma matvanor (kostindex)
  • otillräcklig fysisk aktivitet (aktivitetsminuter)

Screeningfrågorna är ett stöd till personal för att strukturerat och likvärdigt kunna bedöma om patientens levnadsvanor är hälsosamma eller inte. Svaren på frågorna kan också fungera som underlag i ett förändringssamtal.

Enheten folkhälsa och social utveckling kommer gärna ut till er för att informerar om och har dialog kring uppdateringen samt hur er verksamhet kan följa hur ni arbetar med levnadsvanor kopplat till dokumentationen.

Dokumentationsmall och ytterligare stöd för levnadsvanor hittar du på sidan:

Levnadsvanor

Kontakt

Det här är en e-postadress

Relaterade nyheter

Information om övergången till vintertid i Cambio Cosmic

20 oktober 2020

På söndag 25 oktober är det övergång till vintertid. I läkemedelsmodulen i Cambio Cosmic´s finns speciella regler för timmarna runt tidsomställningen, dessa visas i instruktionen.

Ordinationsmallar för infusioner – engångsdoser

15 oktober 2020

Ordinationsmallarna för infusion i Cosmic byggs om. Förändringen innebär att ordinationen startar direkt vid ordinationstillfället, istället för kl 23:59 som idag och får en sluttid 12 timmar senare.

Biverkningsrapportering i Cosmic R8.2.05

9 oktober 2020

Nu finns användarstöd för biverkningsrapportering publicerat på vårdgivarwebben.

Cosmic-uppgradering vecka 42: tid för driftstopp, nyheter och utbildningsbehov

4 september 2020

Den 16-17 oktober är det dags för en uppgradering av Cambio Cosmic, som innebär förbättrad funktionalitet inom flera olika områden. Alla användare behöver gå igenom e-learningmaterial om de nya funkti...