Fler nyheter

26 juni 2020

Ersättning för Stesolid Novum inj

Stesolid Novum (diazepam) inj 5 mg/ml är restnoterat. Som ersättning levereras licenspreparatet Diazepam Hameln inj 10 mg in 2 ml (5 mg/ml).

Läkemedlen är likvärdiga men observera att

  • Diazepam Hameln inj. är en klar lösning medan Stesolid Novum är en emulsion.
  • Diazepam Hameln inj. har samma styrka som Stesolid Novum inj. (5 mg/ml) men de uttrycks på olika sätt.

Mer information inklusive engelsk produktresumé

Läkemedelsenheten levererar Diazepam Hameln till de enheter som har rester på Stesolid Novum.

Vid frågor, kontakta Läkemedelsenheten, tel 0470-58 79 90.

Relaterade nyheter

Brist på B-12 i tablettform

1 juli 2020

Både tablett Betolvex (cyanokobalamin) 1mg och Betolvidon (cyanokobalamin) 1mg är restnoterade till preliminärt september respektive augusti. Tablett Behepan är avregistrerad, men injektionsvätska fin...

Brist på Natriumbikarbonat tabletter

26 juni 2020

Natriumbikarbonat Meda tabletter 1 g är restnoterade till mitten av juli.

Dosering av engångsdos

26 juni 2020

För att undvika misstolkningar bör engångsdoser doseras med kortnotation end och med sluttid ”Efter” eller ”Datum och tid”.

Påminnelse att använda guide för radiologiska akuta undersökningar

23 juni 2020

Kom ihåg att använda ”Guide för Radiologiska akuta undersökningar- tillgänglighet och indikationer” när akuta remisser till röntgenundersökningar skrivs.