Fler nyheter

9 september 2020

Felaktig tillförsel av syrgas

Utifrån en händelse på ett av våra sjukhus så har vi blivit uppmärksammade på att fel syrgasmask använts och dessutom på ett felaktigt sätt.

Vi har bestämt att vi tillför syrgas via syrgasgrimma, öppen mask (”Oxymask”) eller via reservoirmask. Andra ”slutna masker” än reservoirmask bör ej användas och därmed inte heller finnas hemma på avdelningar eller mottagningar.

En reservoirmask eller ”sluten” mask ska inte användas med låg syrgastillförsel. Minimum 5 l/min.

Exempel på slutna masker som ska plockas bort:

O2Star™ Medium concentration oxygen mask.

Rätt typ av mask

Den syrgasmask som ska användas är denna: 

OxyMask eller OxyPlus.