Fler nyheter

7 april 2021

Felaktiga registreringar av Covid-19 vaccinationer

Dagligen körs det rapporter för pandemivaccinationerna, dessa skickas till Nationella vaccinationsregistret. I dessa listor kan vi även läsa ut om det gjorts felaktiga registreringar, exv. dubbletter och fel batchnummer kopplat till viss produkt.

Självfallet är den absoluta majoriteten av registreringarna korrekta men det är inte bra att det sker felregistreringar. Felregistreringar gör att invånarna ser fel information på 1177, i Cambio Cosmic kan det få medicinska konsekvenser och Folkhälsomyndigheten får fel statistik. Upptäcks felregistreringen samma kalenderdag kan man makulera den felaktiga registreringen själv i Cosmic och sedan göra en ny korrekt registrering.

Felregistreringar som är äldre än en kalenderdag måste tas bort via IT-avdelningen. Anmäl i första hand som ärenden i Easit självservice via Hjälp i Cosmic – felanmälan till VIS-support.

Relaterade nyheter

Övergång till sommartid i Cambio Cosmics läkemedelsmodul

23 mars 2021

Natten mellan lördag den 27 och söndag den 28 mars ställer vi om klockan till sommartid.

Uppgradering av Cosmic vecka 11 flyttas fram

10 mars 2021

Den planerade uppgraderingen av Cosmic fredagen den 19/3 flyttas fram till vecka 18.

Robotstöd som underlättar vaccinarbetet

25 februari 2021

Nu finns ett automatiserat robotstöd i Cosmic som registrerar vaccineringen mot covid-19. Roboten har redan testats som pilot vid personalvaccineringen, med mycket uppskattat resultat – då det ger ett...

Ny receptblankett införs – beställ hem nu

22 februari 2021

Under våren kommer en ny receptblankett som ersätter de båda tidigare receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel att tas i bruk. Detta gäller både för de receptblanketter som...