Fler nyheter

4 februari 2021

Filmer om barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården

Efter att barnkonventionen blev lag 2020 har medvetenheten och kunskapen att se till barnens rättigheter i vården ökat. Nu lyfts barnens rättigheter i nya filmer riktade till all vårdpersonal.

Barn finns i alla våra verksamheter, både som patienter och som närstående till syskon eller vuxna. Därför är det viktig att alla i vården har god förståelse för vilka rättigheter barn har inom våra verksamheter. Vi behöver arbeta tillsammans för att barn ska få det bemötande och inflytande som de har rätt till, säger Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg på Region Kronoberg.

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Tillsammans med patientlagen skapar de en grund för barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården samt tandvården. Utgångspunkten är barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa och likvärdig tillgång till hälso- och sjukvården, där vården utgår från barnets bästa och bidrar till goda förutsättningar för barnets liv, överlevnad och utveckling.

Filmerna ger en grundförståelse för barnrättsperspektivet inom hälso- och sjukvården samt tandvården. De två utbildningsfilmerna handlar om barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa och barnrättsbaserad vård. Dessutom finns fyra situationsfilmer om bemötande av barn, information anpassad till barn, barns delaktighet och inflytande i vården samt barn som far illa. Filmerna är anpassade för att användas i en arbetsgrupp eller på ett APT, men kan även användas när personal med Coronasymtom är hemma men arbetsföra och önskar kompetensutveckla sig inom barnrätten.

Samtliga filmer finns att se här 

Relaterade nyheter

”Att möta barns rättigheter är vårt mål – och vår skyldighet”

30 april 2021

Barn- och ungdomskliniken är nu godkänd enligt den nationella modellen Barnanpassad vård. I granskningen undersöktes bland annat hur kliniken möter barns rättigheter och behov.

Nyhetsbrev april från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

29 april 2021

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Den 1 maj 2021 införs lagen om Nationell läkemedelslista

27 april 2021

Lagen innebär i korthet att information om patientens receptförskrivna och uthämtade läkemedel kommer att samlas i ett register, Nationella läkemedelslistan, hos E-hälsomyndigheten. Registret, som bli...

Dosdispenserade läkemedel - tillfälligt ändrade leveranstider

16 april 2021

Med anledning av röda dagar under maj och juni kommer dosapoteket (Apoteket AB) tillfälligt ändra sina stopptider och leveransdagar.