Fler nyheter

11 maj 2022

Flödet för ändringremisser från Cosmic till Röntgen, Klinisk Fysiologi och Mammografi upphör

Röntgen, Klinisk Fysiologi och Mammografi kommer att införa nytt IT stöd under september månad. I samband med detta kommer flödet för att skicka ändringremisser upphöra. Därför kommer flödet för ändringremisser att tas bort i samband med Cosmic uppgraderingen v 20 den 20–21 maj.

Detta innebär följande när man önskar ändra en remiss:

  • Vid ändring av en remiss skall den felaktiga makuleras och en ny remiss skrivas. Ändra inga stavfel om det inte är viktigt ur medicinsk synpunkt.
  • Gäller ändringen ett byte av undersökning som medför ändring av utförande enhet, ska remissen makuleras och en ny remiss ska skrivas.
  • Vid påskyndning av undersökning som inte är bokad, makulera remissen och skickas en ny remiss.
  • Är undersökningen bokad skicka en ny remiss och skriv att det är en komplettering av tidigare skickad remiss.

Vid frågor kontakta RIS/PACS support tel: 7499

Relaterade nyheter

Uppgradering av Comprima

29 september 2022

Tisdagen den 18 oktober kommer Comprima uppgraderas till en ny version. Under uppgraderingen sker ett driftstopp.

Cosmicuppgradering 20-21 maj

5 maj 2022

Vecka 20 uppgraderas Cosmic till version R8.3.04. Uppgraderingen kommer starta den 20 maj kl. 22.30 och beräknas vara klar 21 maj kl. 02.30. Under uppgraderingen sker ett planerat driftstopp i Cosmic.