Fler nyheter

25 november 2021

Förändringar i SVF flödet för beställningar till Patologi och Cytologi i Cosmic fr.o.m 15 december

Den prioritet som tidigare angetts i Cosmicremissmallar för Patologi och Cytologi kommer att tas bort och istället ersättas med en kod för det startade Standardiserade vårdförloppet SVF.

OBS! Det kommer inte att göra någon skillnad i prioriteten på laboratoriet.

När beställning görs i Cosmic ange Rutin som prioritet och sätt sedan en SVF kod i Fönstret nedanför.

Denna förändring görs för att Sympathy Patologens datasystem nu kan hantera dessa koder och prioritet sätts i vårt system.

Vi kommer också att få en bättre statistik över de olika vårdförloppen.

OBS! Då en cancer är konstaterad avslutas förloppet.
Så vid större preparat med konstaterad cancer ska SVF kod EJ anges.