Visa alla nyheter

20 oktober 2022

Framtidens måltider på sjukhus

Idag är det offentliga måltidens dag. Det vill vi uppmärksamma genom att presentera rapporten och målbilden av framtidens måltider på sjukhus i Kronoberg.

Mat och måltider på sjukhus berör alla patienter under vårdtiden, det berör närstående och besökande på vårdavdelning och mottagningar. Stor andel av vårdpersonalen är på olika sätt involverade i arbetet med patienternas måltider, och all personal har minst ett måltidstillfälle under sitt arbetspass.

Måltider kommer naturligtvis att serveras även på framtidens sjukhus. Redan nu ser vi över hur stora ytor olika verksamheter behöver i ett nytt sjukhus.

Gemensam målbild

Att ha en gemensam målbild för framtidens måltider på sjukhus är en viktig del i underlaget till beslut kring vilket/vilka måltidssystem som Region Kronoberg kommer att ha för sjukhusen i Växjö. Måltidssystemet styr i sin tur ytbehov för produktionskök, kök på vårdavdelning, omfattning av mängden förpackningsmaterial, förutsättningar för personcentrerat och patientsäkert arbete, hantering av matsvinn etc.

Som ett första steg gjordes hösten 2021 en kartläggning och målbeskrivning av framtidens måltider på sjukhus. Med utgångspunkt i metodiken från användardriven innovation har flera workshops genomförts och framtida måltidsförsörjning kartlagts. Målbilder har tagits fram utifrån behov ur medarbetar-, patient- och serviceperspektiv.

Måltider i framtidens vårdrum

Det pågår en utredning med att ta fram förslag på måltidssystem utifrån den kartläggning och målbild som gjordes hösten 2021. Utifrån vilket/vilka måltidssystem som väljs anpassas lokalernas utformning och utrustning.

Patienter och närstående lyfte i arbetet med Framtidens måltider på sjukhus, önskemål om möjligheter (flexibilitet) att kunna äta måltider tillsammans med närstående.  Det är en aspekt att ha med i det framtida arbetet. Hur ska ett vårdrum vara utformat så att patienten får så bra förutsättningar som möjligt att inta sina måltider, och få sitt näringsbehov tillgodosett?

Verksamhetsbeskrivning: Framtidens måltider på sjukhus

Mer om regionens arbete med personcentrerade måltider

Offentliga måltidens dag

Relaterade nyheter

Rekommenderade läkemedel 2023 är här!

26 januari 2023

Årets läkemedelsrekommendationer finns nu tillgängliga på vårdgivarwebben. Rekommendationerna har tagits fram av de medicinska grupperna, läkemedelsrådet och läkemedelskommittén/medicinska kommittén.