Fler nyheter
Olle Bergström, ordförande medicinska kommittén och Fredrik Schön, vice ordförande medicinska kommittén.

28 april 2022

Gemensamt arbete med hur kunskapsstöd ska användas i Region Kronoberg i framtiden

Onsdagen den 20 april samlades Medicinska kommittén, medicinska grupper och övriga grupper i kunskapsorganisationen i Region Kronoberg för att diskutera hur arbetet med hälso – och sjukvårdens kunskapsstyrning och kunskapsstöd ska fortsätta i framtiden. Utgångspunkten är att man i framtiden ska använda Nationellt kliniskt kunskapsstöd som huvudkälla.

I hälso- och sjukvården finns mängder av olika kunskapsstöd som används på olika sätt och nivåer; nationell-, regional- och lokal nivå. Även i Region Kronoberg finns det ett stort antal lokala medicinska riktlinjer och andra kunskapsstöd som är vägledande i mötet med och vårdandet av patienter. Det finns också internationella, nationella och regionala kunskapsstöd för både primärvård och specialiserad vård.

Ett av de nationella kunskapsstöden som kan användas är Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd (NKK). NKK är regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskap. I dagsläget täcker NKK bara primärvården men framöver kommer kunskapsstöd för specialistvården också ingå.

Workshopen var startskottet för Medicinska kommitténs och de medicinska gruppernas och övriga gruppers arbete med hur vi i Region Kronoberg ska arbeta med kunskapsstyrning och kunskapsstöd i framtiden.

Målet är att varje läkare eller sjuksköterska ska veta var på webben man kan vända sig för att få kvalitetsgranskad och uppdaterad information som är lätt att hitta. Idag kan det skilja sig väldigt mycket varifrån man hämtar information eller kunskapsstöd och många kan nog uppleva att det är svårt att veta var man ska söka efter kunskapen, säger Olle Bergström, ordförande medicinska kommittén.

Utgångspunkten är att Region Kronoberg ska gå mot att använda NKK som huvudkälla för kunskapsstöd, men formen och hur detta ska gå till behöver arbetas fram tillsammans med de medicinska grupperna. Innehållet i de olika områdena i NKK behöver ses över och kompletteras med lokala tillägg för de riktlinjer som gäller i Region Kronoberg.

Relaterade nyheter

Sök Cancerstiftelsens forskningsstipendium senast 26 september

23 juni 2022

Cancerstiftelsen i Kronobergs län utlyser årligen ett forskningsstipendium, som i år är höjt till 250 000 kronor. Syftet med stipendiet är att främja forskning och utveckling inom cancerområdet, som e...

Nyhetsbrev juni från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

15 juni 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Bild- och funktionsmedicin (röntgen, klinisk fysiologi och mammografi) byter IT-stöd 20 september

25 maj 2022

Den 20 september byter bild- och funktionsmedicin IT-stöd för hantering av remisser, utlåtanden och bilder. Systemet levereras av Sectra och kommer att vara det primära arbetsverktyget inom röntgen, m...

Nyhetsbrev maj från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 maj 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Medarbetare upplever ökad attraktivitet och stolthet efter projekt

29 april 2022

Projektet Framtidens vård och omsorg har haft höga mål om att bland annat genomföra utbildningar och öka attraktiviteten i vårdyrket. Nu när projektet avslutas kan man se att flera av de höga målen ha...

Dosdispenserade läkemedel - tillfälligt ändrade leveranstider

28 april 2022

Med anledning av röda dagar under Kristi himmelsfärd, Sveriges nationaldag och midsommar kommer dosapoteket (Apoteket AB) tillfälligt ändra sina stopptider och leveransdagar.

Fler rehabremisser ska komma rätt

20 april 2022

Många rehabremisser skickas till fel verksamhet i Region Kronoberg. En ny sida på vårdgivarwebben med tydlig information om var remisser ska ställas och vad de ska innehålla, ska skapa bättre förutsät...

Nyhetsbrev april från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

6 april 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Vård till flyktingar från Ukraina

11 mars 2022

Människor som flytt i samband med Rysslands invasion av Ukraina har börjat komma till Sverige och Kronoberg. De som behöver vård ska i nuläget få det som om de vore asylsökande.

Ny rutin för PCR-provtagning av covid-19 för personal inom vård- och omsorg samt tandvård

7 mars 2022

Från måndagen den 14 mars kommer PCR-provtagningen för personal inom vård- och omsorg samt tandvård att ske genom egenprovtagning för dig som har e-legitimation. Du som ska provta dig hämtar ett egenp...