Fler nyheter

19 maj 2021

Handlingsplan beslutad – för en god cancervård i Kronoberg

På uppdrag av hälso- och sjukvårdsledningen har Handlingsplan cancer fram till 2022 tagits fram för Region Kronoberg. Insatserna i planen syftar till att stärka och förbättra cancervården i Kronoberg.

Tonvikt ligger på att skapa delaktighet och ansvar i organisationen för att kunna möta utmaningar inom cancervården, nu och framöver.

Det här är en viktig handlingsplan för att vi fortsatt ska kunna ge en god cancervård i Kronoberg. Den har ett brett perspektiv med viktiga insatser i hälso- och sjukvårdens olika delar, säger Roger O Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kronoberg.

Växande behov av cancervård

Cancer är en av vår tids stora folksjukdomar. Varje år insjuknar drygt 1200 personer i cancer i Kronobergs län. Prognosen visar att år 2040 kommer 2000 personer insjukna i cancer i länet. För att möta det ökande behovet krävs en tydlig plan med förebyggande arbete och insatser.

Positivt är att fler än tidigare botas eller får bromsande behandling som gör att man kan leva länge med en kronisk cancer. En del av de som botas lever med sviter efter sjukdom och behandling. Det betyder att fler personer behöver vårdinsatser under längre tid. Vi har ett ökande antal cancerpatienter och behöver kunna möta den utmaningen, säger Tina Eriksson, cancersamordnare i Region Kronoberg.

Genomförande och uppföljning

Handlingsplanen innehåller fem områden med tillhörande insatser och involverar stora delar av hälso- och sjukvården.

Handlingsplan cancers fem delar:

  • Att förebygga cancer och upptäcka cancer tidigt
  • Patientfokuserad och sammanhållen vårdkedja
  • Kompetensförsörjning och kunskapsluckor
  • Cancerforskning
  • Ledning, styrning och verksamhetsutveckling

Flera insatser pågår redan i Region Kronoberg men det finns också nya. Nästa steg är att se över hur regionen ska implementera de nya delarna av handlingsplanen och hur verksamheterna ska jobba vidare för att förverkliga den. 

Handlingsplanen ska följas upp regelbundet i Region Kronobergs styrgrupp för cancer.

Kontakt

Carina Pettersson

Biträdande sjukhuschef Växjö

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 90 75, 0709-67 30 84

Relaterade nyheter

Reviderad riktlinje om behandlingsstrategi (behandlingsbegränsningar)

1 juli 2021

Behandlingsstrategi är en viktig del av de flesta patienters omhändertagande och kan betyda att en behandling/åtgärd ska utföras eller att den inte ska utföras (ibland blir konsekvensen av detta beslu...

Komplikationer i samband med epiduralanvändning

1 juli 2021

Med anledning av två lex Maria-anmälningar inom ett kort tidsintervall så kommer en rad åtgärder att implementeras.

Waran är åter tillgängligt

22 juni 2021

Efter en tids restnotering är Waran (warfarin) åter tillgängligt på apoteken.

”Barnens bästa” prioriteras och resurssätts i Region Kronoberg

10 juni 2021

Processen ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg” - med gemensamma arbetssätt kring barn och unga - tar nu ett stort kliv framåt. Länets gemensamma styrgrupp och Region Kronobergs egen styrgrupp har tagit...