Fler nyheter

3 maj 2021

Handlingsplan i diagnostisk säkerhet beslutad

Diagnostisk säkerhet är ett av Region Kronobergs fokusområden inom patientsäkerhet. Arbetsgruppen inom området utgår ifrån avvikelser som skett i regionen vad gäller diagnostiska fel och brister, och fokuserar på att göra förbättringar som ger säkra system, delaktiga patienter och teamarbete.

Som en del i att öka kunskap och kännedom om diagnostisk säkerhet har en handlingsplan fastställts av hälso- och sjukvårdsledningen. Syftet med den är att öka sannolikheten att fastställa en korrekt, och inom rimlig tid, förklaring till patientens hälsoproblem samt kommunicera den till patienten på ett individuellt anpassat sätt. Patienten ges på detta sätt förutsättningar att bli medskapare i sin egen vård. 

Handlingsplan, filmer och mer infomation om diagnostisk säkerhet