Fler nyheter

18 juni 2020

Nytt om immunserum vid huggormsbett

Vipera TAb (Fab-fragment framtaget från får) är restnoterad, ersättningspreparat är Viperfav (Fab-fragment från häst). Observera namnlikhet och skillnad i dosering!

Behandling med specifika antikroppar (serum) efter huggormsbett är den enda behandlingsmetod som effektivt kan hejda förloppet. Serum bör ges omgående till alla patienter som uppvisar toxinrelaterade allmänsymtom eller har en lokalreaktion som spridit sig mer än 10 centimeter från bettstället.

Vipera TAb (Fab-fragment framtaget från får) är restnoterad, ersättningspreparat är Viperfav (Fab-fragment från häst).

Observera att preparaten har snarlika namn vilket medför förväxlingsrisk!
För Viperfav är normaldosen en ampull á 4 ml och för Vipera TAb 2 ampuller à 4 ml.

Ordinationsmall i Cosmic finns som stöd vid ordination.

Antidotbrev om immunserum vid huggormsbett, pdf

Giftinformationscentralen

Vid frågor kontakta Läkemedelsenheten, tel 0470-58 79 90

Relaterade nyheter

Brist på B-12 i tablettform

1 juli 2020

Både tablett Betolvex (cyanokobalamin) 1mg och Betolvidon (cyanokobalamin) 1mg är restnoterade till preliminärt september respektive augusti. Tablett Behepan är avregistrerad, men injektionsvätska fin...

Ersättning för Stesolid Novum inj

26 juni 2020

Stesolid Novum (diazepam) inj 5 mg/ml är restnoterat. Som ersättning levereras licenspreparatet Diazepam Hameln inj 10 mg in 2 ml (5 mg/ml).

Brist på Natriumbikarbonat tabletter

26 juni 2020

Natriumbikarbonat Meda tabletter 1 g är restnoterade till mitten av juli.

Dosering av engångsdos

26 juni 2020

För att undvika misstolkningar bör engångsdoser doseras med kortnotation end och med sluttid ”Efter” eller ”Datum och tid”.