Fler nyheter

19 november 2020

Införande av nedre gräns för P-Glukos 2020-11-25

P-Glukos, P(aB)-, P(kB) och P(vB)-Glukos kommer att flaggas ut för värden <3,0 mmol/L fr. o. m 2020-11-25.

Något traditionellt referensintervall finns inte för icke-fastande P-Glukos. Kliniskt är det dock viktigt att hitta både förhöjda och sänkta glukosvärden. Vi inför därför en nedre gräns för P-Glukos efter diskussion och beslut i Arbetsgrupp Laboratoriemedicin. Gränsvärdet bygger på klinisk erfarenhet.

Maria Berggren Söderlund

Överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470587451

Relaterade nyheter

Analys av S-IGF 1, P-ACTH, S-DHEAS och P-C-peptid i Växjö

28 oktober 2020

IGF 1, ACTH, DHEAS och C-peptidkommer fr.o.m. 2020-11-04 att analyseras på Kliniskt kemiska laboratoriet i Växjö. Vi har tidigare skickat dessa analyser till Skåne. För IGF 1 visar jämförelsen mot Skå...

Minsta mängd blod i blodgassprutor

19 oktober 2020

Vi har just nu många olika blodgassprutor upphandlade som en säkerhetsåtgärd i dessa tider då sprutorna riskerar att bli en bristvara som en följd av ökat analyserande av blodgaser på patienter med Co...

Påminnelse: Debitering av provtagning

9 oktober 2020

Från och med 2020-09-01 kommer Klinisk kemi och Transfusionsmedicin att debitera en provtagningsavgift på 120 kr för blodprovtagning utförd åt privata vårdgivare (ej vårdval). Detta gäller både verksa...

Införande av nya blodgasinstrument på lab och IVA

5 oktober 2020

Nya blodgasinstrument (ABL 825) tas i drift i oktober: IVA Ljungby 2020-10-05 IVA Växjö 2020-10-19 Klinisk kemi Ljungby 2020-10-21 Klinisk kemi Växjö 2020-10-22 Analysmässigt är instrumenten likvärd...