Fler nyheter

5 oktober 2020

Införande av nya blodgasinstrument på lab och IVA

Nya blodgasinstrument (ABL 825) tas i drift i oktober:

  • IVA Ljungby 2020-10-05
  • IVA Växjö 2020-10-19
  • Klinisk kemi Ljungby 2020-10-21
  • Klinisk kemi Växjö 2020-10-22

Analysmässigt är instrumenten likvärdiga med de gamla instrumenten på Klinisk kemi CLV och LL samt på IVA CLV. På IVA LL byter vi instrumenttyp helt och hållet, vilket kommer att innebära nivåskiften för några analyser.
När den nya blodgassprutan med kula används i kombination med de nya instrumenten kan automatisk blandning av provet ske och då kan även Hb levereras ut. Detta planeras att införas efter årsskiftet när det nya avtalet med blodgassprutor börjar gälla.

 

Maria Berggren Söderlund

Överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470587451

Susanna Jonsson

Områdesansvarig, Växjö

  • E-post: Det här är en e-postadress

Viola Bringestam

Områdesansvarig, Ljungby

  • E-post: Det här är en e-postadress

Relaterade nyheter

Planerat driftavbrott för FlexLab på Klinisk kemi

24 november 2020

Torsdag 2020-11-26 mellan kl. 08:30 – ca 10:30 är det planerat driftavbrott i FlexLab p.g.a. systemunderhåll. Cosmic, i-STAT och ABL används som vanligt men svaren till Cosmic kommer att fördröjas i o...

Införande av nedre gräns för P-Glukos 2020-11-25

19 november 2020

P-Glukos, P(aB)-, P(kB) och P(vB)-Glukos kommer att flaggas ut förvärden <3,0 mmol/L fr. o. m 2020-11-25. Något traditionellt referensintervall finns inte för icke-fastande P-Glukos. Kliniskt är de...

Analys av S-IGF 1, P-ACTH, S-DHEAS och P-C-peptid i Växjö

28 oktober 2020

IGF 1, ACTH, DHEAS och C-peptidkommer fr.o.m. 2020-11-04 att analyseras på Kliniskt kemiska laboratoriet i Växjö. Vi har tidigare skickat dessa analyser till Skåne. För IGF 1 visar jämförelsen mot Skå...

Minsta mängd blod i blodgassprutor

19 oktober 2020

Vi har just nu många olika blodgassprutor upphandlade som en säkerhetsåtgärd i dessa tider då sprutorna riskerar att bli en bristvara som en följd av ökat analyserande av blodgaser på patienter med Co...