Fler nyheter

18 mars 2020

Ingen faktura till de som avbokar sitt besök med kort varsel

För att invånare inte ska komma till vården när de har förkylnings- eller influensasymtom, gör vi det möjligt för dem att boka av eller om sin tid med kort varsel. Det innebär att 24-timmarsregeln inte gäller i Coronatider.

För sena av- och ombokningar ska alltså inte debiteras.

De patienter som inte hör av sig och inte kommer på sitt besök ska fortfarande debiteras.

Vi rekommenderar att mottagningarna kollar inkomna ärenden i e-tjänsterna med täta intervaller.

Invånare kommer att informeras om att undvika besök i vården om de har förkylningssymtom eller influensasymtom på 1177.se samt i sina sms-påminnelser.