Fler nyheter

1 juli 2021

Komplikationer i samband med epiduralanvändning

Med anledning av två lex Maria-anmälningar inom ett kort tidsintervall så kommer en rad åtgärder att implementeras.

För det första behöver utbildningsinsatser från anestesiklinikens sida återupptas. Vi behöver också se över rutinerna för hur patienter med epidural på vårdavdelning följs upp och läkargruppen på anestesi (i Växjö) kommer att diskutera detta efter sommaren. En gemensam faktor i de två händelserna är också brist i kommunikation mellan olika professioner, något som vi också behöver arbeta vidare på.

I avvaktan på att dessa åtgärder blir utförda behöver vi alla vara observanta på komplikationer som, även om de är mycket ovanliga, kan orsaka en allvarlig vårdskada. Ser du en komplikation eller misstänker eller t.om. bara funderar på om en komplikation föreligger rapportera det så att utredning och åtgärd kan ske inom den tidsmarginal som minskar risken för permanent skada.

Riktlinje för epiduralanvändning på vårdavdelning

Relaterade nyheter

Nyhetsbrev september från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

6 september 2021

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Brist på Soluvit

26 augusti 2021

För närvarande är det begränsad tillgång till Soluvit (blandning av vattenlösliga vitaminer vid parenteral nutrition).

Reviderad riktlinje om behandlingsstrategi (behandlingsbegränsningar)

1 juli 2021

Behandlingsstrategi är en viktig del av de flesta patienters omhändertagande och kan betyda att en behandling/åtgärd ska utföras eller att den inte ska utföras (ibland blir konsekvensen av detta beslu...

Waran är åter tillgängligt

22 juni 2021

Efter en tids restnotering är Waran (warfarin) åter tillgängligt på apoteken.