Fler nyheter

30 juni 2022

Kostnadsfri halvdagsutbildning om palliativ vård i Växjö och Ljungby

Den 27 respektive 28 september bjuder Cancerstiftelsen i Kronoberg in till halvdagsutbildning för personal som arbetar med palliativ vård i länet. Talare är bland andra journalisten Patrick Ekwall. Utbildningen är kostnadsfri.

Journalisten Patrick Ekwall kommer att berätta om den anhöriges upplevelser och perspektiv under rubriken ”Du lever, därför måste du leva”.

Andra talare är Carina Modéus, cancerläkare/psykiater, Anna Sandgren, docent vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare för Palliativt centrum samt Helene Reimertz, överläkare och utvecklingsledare för Palliativt centrum. 

27 september genomförs utbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö, välj mellan förmiddag och eftermiddag: kl 8.30-12 eller 13-16.30.

28 september genomförs utbildningen på Kulturhuset Grand i Ljungby, välj mellan förmiddag och eftermiddag: kl 8.30-12 eller 13-16.30.

Läs mer och anmäl dig

Relaterade nyheter

Egenmonitorering – nära vård skapar självständighet

24 november 2022

Egenmonitorering, där patienten med hjälp av digital teknik kan mäta sina värden där de befinner sig, är en pusselbit i omställningen till nära vård. Egenmonitorering ska göra att vårdpersonalen kan a...

1177 sjukvårdsrådgivningen blir invånarens första kontakt med vården vid nya symtom

18 november 2022

För att förbättra den första kontakten med vården ska en central kontaktingång till vården byggas upp runt 1177 sjukvårdsrådgivningen. Invånaren ska kunna kontakta vården via en digital tjänst som kom...

Dosdispenserade läkemedel - tillfälligt ändrade leveranstider

7 november 2022

Med anledning av kommande storhelger kommer dosapoteket (Apoteket AB) tillfälligt ändra sina stopptider och leveransdagar.

Vårdförlopp ska göra det lätt att göra rätt och förbättra samordning och delaktighet

20 oktober 2022

Sverige består av egendrivna regioner, med regionala riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Nu pågår arbetet med införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – ett nationellt kunskapsst...

Framtidens måltider på sjukhus

20 oktober 2022

Idag är det offentliga måltidens dag. Det vill vi uppmärksamma genom att presentera rapporten och målbilden av framtidens måltider på sjukhus i Kronoberg.

Nyhetsbrev oktober från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 oktober 2022

Information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Personcentrerade måltider kan påskynda återhämtningen

13 oktober 2022

Patienter i Region Kronoberg ska erbjudas att vara delaktiga i val av mat och portionsstorlek. Måltider och vad vi äter har stor betydelse för hälsa och välbefinnande hela livet!

Anmäl din arbetsplats till handledarpriset

8 september 2022

Den 30 september är sista ansökningsdag för Region Kronobergs nyligen instiftade handledarpris. Priset är till för att uppmärksamma enheter med särskilt goda handledarinsatser och lärmiljöer samt enga...

Nyhetsbrev september från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

8 september 2022

Information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Ortopedens elektiva enhet finns på avdelning 33, CLV

2 september 2022

Ortopedens elektiva enhet på CLV har flyttat till avdelning 33 sedan 29/8 och kommer stanna där till söndagen den 2/10.