Fler nyheter

19 november 2020

Läkemedel - olika beteende vid ändring i spädning/blandning samt felaktig mängd efter ändring

Logiken för när en dosering rensas vid ändringar i spädningstabellen i sektionen Spädning/Blandning skiljer sig beroende på vilken produkt som används samt om dosering gjorts i kortnotation eller Lägg till dos.

När en produkt har dosenheten ml rensas inte doseringen när ändringar görs i spädningstabellen, jämfört med produkter som inte har ml. När man dessutom har ordinerat dessa produkter med spädning/blandning via Lägg till dos-dialog uppdateras inte information om mängd i förhandsgranskningen.

Kolla alltid doseringen extra noga om förändringar gjorts i spädning/blandning på de ingående produkterna.

Läs mer om kända fel på IT-portalen

Relaterade nyheter

Cosmic - planerat driftavbrott 4 timmar Torsdag 19/11 kl. 22:30 – 02:30

10 november 2020

Från: torsdag 2020-11-19 kl. 22:30 till: fredag 2020-11-20 kl. 02:30 Händelse: Installation av prestandaförbättringar och buggrättningar samt åtgärder för att motverka krascher i programmet. I leveran...

Information om övergången till vintertid i Cambio Cosmic

20 oktober 2020

På söndag 25 oktober är det övergång till vintertid. I läkemedelsmodulen i Cambio Cosmic´s finns speciella regler för timmarna runt tidsomställningen, dessa visas i instruktionen.

Ordinationsmallar för infusioner – engångsdoser

15 oktober 2020

Ordinationsmallarna för infusion i Cosmic byggs om. Förändringen innebär att ordinationen startar direkt vid ordinationstillfället, istället för kl 23:59 som idag och får en sluttid 12 timmar senare.

Enklare att dokumentera levnadsvanor

14 oktober 2020

Under vecka 45 uppdateras sökordet levnadsvanor i Cosmic. Detta görs framförallt för att förenkla dokumentationen och underlätta en mer likvärdig bedömning i patientmötet. I samband med uppdateringen...