Fler nyheter

15 september 2021

Läkemedelslista tillgänglig för invånare i journalen via 1177

Nu kan invånarna i länet se alla pågående läkemedelsbehandlingar som finns i regionens journalsystem Cambio Cosmic på 1177 Vårdguiden.

För dig som vårdgivare visas samma information i Nationella patientöversikten, NPÖ. I samband med denna publicering är det av stor vikt att läkemedelslistorna uppdateras, inte minst vid hemgång från slutenvården. Det gäller exempelvis infusioner och andra behandlingar som inte är aktuella längre efter vårdtidens slut. Om patienten har dosdispenserade läkemedel kan informationen vara felaktig i jämförelse med läkemedelslistan i Pascal.