Fler nyheter
En av testenheterna i projektet: avd. 13 på CLV, som genomgått flera utbildningar och varit med i behovsanalys kring utbildning som senare erbjöds till alla testenheter inom äldreomsorgen. En av testenheterna i projektet: avd. 13 på CLV, som genomgått flera utbildningar och varit med i behovsanalys kring utbildning som senare erbjöds till alla testenheter inom äldreomsorgen.

29 april 2022

Medarbetare upplever ökad attraktivitet och stolthet efter projekt

Projektet Framtidens vård och omsorg har haft höga mål om att bland annat genomföra utbildningar och öka attraktiviteten i vårdyrket. Nu när projektet avslutas kan man se att flera av de höga målen har nåtts.

Förutom att vi nått målet om att utbilda 800 personer så kan vi också se att en utbildning gör nytta för både individen och arbetsplatsen. Och när flertalet personer utbildats i samma ämne på samma enhet blir resultaten än mer effektiva. Det ser vi på de testenheter där alla medarbetare utbildats till handledare. Det är lättare att ta emot elever när fler kan dela på uppdraget och alla medarbetare har en förståelse, säger projektledare Josefine Wilson.

Företaget Ramboll har utvärderat projektet och anser att det har varit lyckat.
Anställda inom branschen upplever en ökad attraktivitet för yrket och en och ökad stolthet inom branschen. Utbildningarna har inneburit en förbättrad förmåga att ta emot och intressera nya personer för yrket samt att insatserna varit kompetenshöjande för personalen, skriver Ramboll i slututvärderingen.

Flera kampanjer har genomförts i sociala medier och störst respons har filmen "Stolt undersköterska" fått. Filmen handlar om fyra personer från fyra verksamhetsområden: LSS, psykiatri, äldreomsorg och akutsjukvård, och har visats som bioreklam, tv-reklam, bussreklam och på flera av projektets olika events. Syftet är att öka attraktionen till branschen och projektledningen har fått flera goda vitsord om filmen och dess syfte, bland annat från Studie- och yrkesvägledare i länet som använder filmen.

Läs mer om alla mål, aktiviteter och citat från deltagare i slutrapport och slututvärderingen.

Rambolls utvärdering av projektet Framtidens vård och omsorg

Slutrapport projektet Framtidens vård och omsorg

Fakta om projektet

Vård- och omsorgscollege Kronoberg genomförde projektet Framtid vård och omsorg Kronoberg som finansierades av Europeiska Socialfonden 2018-2022. Syftet har varit att attrahera och engagera medarbetare i vård- och omsorgsbranschen genom kompetensutveckling för medarbetare, lärare, chefer och nyckelpersoner i Kronoberg. Den ökade kunskapen ska möjliggöra lärande organisationer som bättre kan möta framtida personal- och kompetensutmaningar. Projektets särskilda spår om digitalisering har visat hur digitala hjälpmedel kan underlätta och utveckla verksamheterna.

Bakgrunden till projektet är att Region Kronoberg och länets kommuner har en stor utmaning att hitta personal: De närmsta åren väntar stora pensionsavgångar bland undersköterskor och liknande yrkesgrupper i Kronobergs län samtidigt som för få personer söker vård- och omsorgsutbildningar. 38,2 % av länets undersköterskor går i pension mellan 2016–2030 enligt Region Kronobergs rapport "Kompetensförsörjning i Kronobergs län 2018".

Relaterade nyheter

Sök Cancerstiftelsens forskningsstipendium senast 26 september

23 juni 2022

Cancerstiftelsen i Kronobergs län utlyser årligen ett forskningsstipendium, som i år är höjt till 250 000 kronor. Syftet med stipendiet är att främja forskning och utveckling inom cancerområdet, som e...

Nyhetsbrev juni från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

15 juni 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Bild- och funktionsmedicin (röntgen, klinisk fysiologi och mammografi) byter IT-stöd 20 september

25 maj 2022

Den 20 september byter bild- och funktionsmedicin IT-stöd för hantering av remisser, utlåtanden och bilder. Systemet levereras av Sectra och kommer att vara det primära arbetsverktyget inom röntgen, m...

Nyhetsbrev maj från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 maj 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Gemensamt arbete med hur kunskapsstöd ska användas i Region Kronoberg i framtiden

28 april 2022

Onsdagen den 20 april samlades Medicinska kommittén, medicinska grupper och övriga grupper i kunskapsorganisationen i Region Kronoberg för att diskutera hur arbetet med hälso – och sjukvårdens kunskap...

Dosdispenserade läkemedel - tillfälligt ändrade leveranstider

28 april 2022

Med anledning av röda dagar under Kristi himmelsfärd, Sveriges nationaldag och midsommar kommer dosapoteket (Apoteket AB) tillfälligt ändra sina stopptider och leveransdagar.

Fler rehabremisser ska komma rätt

20 april 2022

Många rehabremisser skickas till fel verksamhet i Region Kronoberg. En ny sida på vårdgivarwebben med tydlig information om var remisser ska ställas och vad de ska innehålla, ska skapa bättre förutsät...

Nyhetsbrev april från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

6 april 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Vård till flyktingar från Ukraina

11 mars 2022

Människor som flytt i samband med Rysslands invasion av Ukraina har börjat komma till Sverige och Kronoberg. De som behöver vård ska i nuläget få det som om de vore asylsökande.

Ny rutin för PCR-provtagning av covid-19 för personal inom vård- och omsorg samt tandvård

7 mars 2022

Från måndagen den 14 mars kommer PCR-provtagningen för personal inom vård- och omsorg samt tandvård att ske genom egenprovtagning för dig som har e-legitimation. Du som ska provta dig hämtar ett egenp...