Visa alla nyheter

7 november 2022

Medrave - nytt uthopp i Cosmic

Nu finns det ett nytt uthopp i Cosmic för att komma åt Medrave, primärvårdens stöd för medicinsk uppföljning.

Detta uthopp finns tillgängligt vid inloggning till vårdcentral. Du kommer åt uthoppet i Cosmic via meny – externa applikationer.

Relaterade nyheter

Ikon för kommunal hemsjukvård i Cosmic

22 december 2022

Från och med måndag 9 januari kommer ikonen "Kommunal hemsjukvård" visas upp i patientlisten till höger om patientnamnet för de patienter som är anslutna inom den kommunala hemsjukvården.

Nytt verktyg för loggkontroller

26 oktober 2022

Vi kommer byta ut systemet för hur loggar kontrolleras i Cosmic. Idag används BO (Business Objekt) för att ta fram loggrapporter, men som tidigare kommunicerats så kommer samtliga rapporter att fasas...

Cosmic uppgraderas den 11-12 november

25 oktober 2022

Den 11-12 november mellan kl 22.30 och 03.30 genomgår Cosmic en större uppgradering. Uppgraderingen medför ett planerat driftstopp. Reservrutiner används i vanlig ordning under driftstoppet.

Uppgradering av Comprima

29 september 2022

Tisdagen den 18 oktober kommer Comprima uppgraderas till en ny version. Under uppgraderingen sker ett driftstopp.