Fler nyheter

17 april 2020

Möjlighet att digitalisera frågeformulär

Nu kan verksamheter skicka digitala frågeformulär till invånaren via 1177.se, svaren kommer sedan direkt in i journalen i Cosmic. Det kan vara formulär som till exempel hälsodeklarationer, levnadsvanor, frågor till gravida, eller andra frågor inför besök i vården.

Formulärtjänsten som nu är integrerad i Cosmic innebär att invånaren/patienten får en notifiering via sms eller mejl, loggar in på 1177 och besvarar frågorna. Svaren visas sedan i patientens kronologiska journal i Cosmic.

Magdalena Hellerstedt, IT-utvecklare har arbetat med projektet. 

Tester har pågått med hälsodeklaration på endoskopin i Ljungby under våren, 80 procent av patienterna har valt att fylla i den digitalt. Det är vi mycket nöjda med, säger Magdalena. 

Formulärtjänsten används nu på lasarettet i Ljungby för den hälsodeklaration som skickas ut till alla vuxna inför planerade operationer och vi planerar att komma igång med samma på lasarettet i Växjö inom kort. Vi är nu redo att erbjuda hela hälso- och sjukvården denna tjänst som ett led i digitaliseringen, säger Magdalena. 

Formulär som skickas med post i dag kommer att prioriteras. De befintliga pappersformulären kommer att finnas kvar, alla patienter har av olika anledningar inte möjlighet att fylla i dessa digitalt.

Vill er verksamhet digitalisera formulär?

Använder ni er av frågeformulär på er enhet som ni vill digitalisera kan ni komma in med önskemål till VIS där ni tillsammans diskuterar upplägg och innehåll.

Beställ ett formulär

Pilot sökes till test formulärtjänst utanför Cosmic

Använder ni er av frågeformulär på er enhet där ni inte vill ha in svaren i Cosmic så finns det en fristående formulärtjänst för detta där ni kan få ut rapporter och statistik baserat på svaren. Även detta sker via 1177. Tjänsten är klar men vi efterlyser en pilot för att komma igång med en första anslutning.

Kontakta Det här är en e-postadress för mer information.