Fler nyheter

1 april 2020

Nu går det att låsa inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har nu möjlighet att låsa inloggningsmöjlighet för invånare till 1177 Vårdguidens e-tjänster. I Cosmic finns två nya blanketter för begäran om att låsa och att häva låsning

Invånare som hör av sig och vill låsa inloggningsmöjlighet hänvisas i första hand att själv göra beställningen till 1177. För dem finns en blankett på 1177.se.

Hälso- och sjukvården kan beställa begäran om att låsa inloggningsmöjlighet för invånare till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Detta kan vara aktuellt i hotsituationer och för invånare i utsatt position, till exempel då man inte vill riskera att uppgifter om listad vårdcentral och bokade tider ska visas.

Två nya blanketter finns i Cosmic för begäran om att låsa och häva låsning. De ligger i mappen 1177. Mer information finns på vårdgivarwebben.

Ingen åtkomst till e-tjänsterna, ingen åtkomst till journalen

Rutinen för att enbart försegla journalen finns kvar som tidigare. Om man väljer att låsa inloggningsmöjligheten till e-tjänsterna enligt ovan kan man inte heller komma åt journalen. 

Rutin för att låsa och låsa upp inloggning i e-tjänsterna