Fler nyheter

5 maj 2020

Ny analys: B-Lymfocyter Covid-19

Vid Covid-19 infektion förekommer en ökad frekvens felmeddelanden vid analys av B-Diff, maskin, vilket innebär att manuell differentialräkning måste göras.

Då antalet lymfocyter kan vara av kliniskt intresse vid Covid-19 infektion, införs nu analysen B-Lymfocyter Covid-19. Detta möjliggör, i de flesta fall, snabbt svar även under jourtid. Svaret är dock något mindre tillförlitligt.

B-Lymfocyter Covid-19 måste beställs med separat remiss (eget RID-nummer) i Cambio Cosmic och analyseras på ett eget EDTA-rör (lila kork). Blodstatus och B-Diff måste beställas på annan remiss och annat rör än B-Lymfocyter Covid-19.

Analysen införs 2020-05-05.

Kim Ekblom

Överläkare, klinisk kemi och transfusionsmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 74 50

Sylwia Joelsson

Områdesansvarig

  • E-post: Det här är en e-postadress

Relaterade nyheter

P-Kaliumsvar vid låggradig hemolys

5 augusti 2020

Vår instrumentleverantör har sänkt hemolysgränsen för godkända kaliumvärden. Koncentrationen i röda blodkroppar är ca 25 ggr större än i plasma, vilket innebär att kaliumvärdet påverkas mycket av hemo...

Ny analys på Klinisk kemi: S-SARS-CoV-2-ak

3 augusti 2020

S-SARS-CoV-2-ak analyseras fr o m 2020-08-05 på Kliniskt kemiska laboratoriet i Växjö. Observera att analysen endast kan beställas i Cambio COSMIC. Pappersremisser godtas ej. Remiss Cambio COSMIC /...

Tekniska problem med eGFR-svar

11 juni 2020

I samband med att ny svarsrutin infördes för eGFRmedel 2020-06-09 på Kliniskt kemiska laboratorierna i Region Kronoberg har tekniska problem uppstått. Detta innebär bla att eGFR(krea) har inte blivit...

Ny svarsrutin för eGFRmedel

5 juni 2020

Ny svarsrutin införs för eGRmedel fr o m 2020-06-09 på Kliniskt kemiska laboratoriet i Region Kronoberg.