Fler nyheter

2 juli 2021

Ny medicinsk riktlinje för utredning och rehabilitering vid postcovid i Region Kronoberg

En ny medicinsk riktlinje om utredning och rehabilitering vid postcovid har tagits fram för Region Kronoberg. Riktlinjen är baserad på socialstyrelsens kunskapsstöd och lokalt anpassat efter Kronobergs primärvård.

Redan i slutet av augusti förra året togs en riktlinje fram för rehabilitering/stöd efter covid-19 i Region Kronoberg. Sedan dess har det hänt mycket. Pandemin har fortsatt, med allt vad det innebär; fler coronasmittade, nya symtom, fler postcovid-patienter, mer erfarenhet och framförallt mer kunskap. Baserat på det nya kunskapsläget har en ny medicinsk riktlinje tagits fram: Utredning och rehabilitering i primärvården vid postcovid. Riktlinjen syftar till att ge patienter med postcovid-symtom en bättre vård och har teamarbete i primärvården i fokus.

Riktlinjen tydliggör vad de olika professionerna i primärvården kan bidra med och teamarbetet mellan professionerna är nyckeln. Med stöd i riktlinjen kan varje enhet inom primärvården ha en dialog om hur man på bästa sätt kan behandla och lotsa patienter med postcovid-symtom vidare, säger Annica Holmqvist, avdelningschef för primärvårdsrehab nordost.

Den nya medicinska riktlinjen, likt de flesta riktlinjer, ska minska osäkerheten kring hur patienten ska tas om hand och behandlas. Och eftersom diagnosen postcovid är relativt ny kan också osäkerheten kan vara större. Det finns en styrka i att det nu finns ett samlat kunskapsstöd för både det medicinska och för rehabilitering.

Patienter med postcovid-symtom kan naturligtvis dyka upp i andra delar av vården, inte bara i primärvården. Tanken är att all vårdpersonal ska plocka fram riktlinjen och luta sig mot den vid behov, säger Gunilla Östgaard, chefläkare för primärvård och rehab i Region Kronoberg.

Riktlinjen "Utredning och rehabilitering i primärvården vid postcovid" hittar du på sidan Medicinska riktlinjer - Covid-19 - Samtliga riktlinjer covid-19.

Tips! Använd kortkommandot "Ctrl+F" och sök på "Utredning och rehabilitering i primärvården vid postcovid" för att snabbare hitta riktlinjen.

En covid-19-infektion läker oftast inom några dagar eller veckor, men ibland tar det längre tid. En del har fortfarande symtom när infektionen är över, eller får nya symtom senare till följd av infektionen, detta kallas postcovid. För de flesta avtar symtomen gradvis, och inget stöd från hälso- och sjukvården behövs men en del får långvariga och ibland allvarliga symtom och behöver utredning, behandling, rehabilitering och uppföljning.

Kontakt

Gunilla Östgaard

Chefläkare för primärvården

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 82 80, 0720-83 18 89

Annica Holmqvist

Avdelningschef, primärvårdsrehab nordost

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 65 36