Fler nyheter

22 februari 2021

Ny receptblankett införs – beställ hem nu

Under våren kommer en ny receptblankett som ersätter de båda tidigare receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel att tas i bruk. Detta gäller både för de receptblanketter som används om recept förskrivs men även receptblanketter som används vid utskrift i skrivare från Cambio Cosmic. Även om vi idag går mot elektronisk förskrivning som huvudregel finns det undantagsfall när manuellt skrivna recept ändå kan behövas, till exempel vid driftstopp.

När sker förändringen?

De nuvarande receptblanketterna kan användas längst till och med 30 april 2021, men de utskrifter som sker från Cambio Cosmic kommer att kräva den nya blanketten fr o m 2021-04-13. Den nya receptblanketten behöver därför beställas hem omgående  på grund av en leveranstid på upp till 10 arbetsdagar.

Mer information och beställning av ny receptblankett, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Viktig information inför bytet av dosapotek

5 mars 2021

Region Kronoberg har upphandlat en ny leverantör av dosdispenserade läkemedel. Avtal har tecknats med Apoteket AB. Bytet av leverantör planeras ske torsdagen den 1 april 2021.

Fortsatt brist på Ketogan Novum injektionsvätska 5 mg/ml

2 mars 2021

Ketogan Novum (ketobemidon) injektionsvätska 5 mg/ml är fortfarande restnoterad och väntas vara tillgänglig igen först i mitten av juni 2021.

Så ska eventuella ”vaccin-slattar” hanteras

1 mars 2021

I media har det rapporterats om situationer där chefer fått de sista doserna så att man inte behöver kasta vaccin. För att inte hamna i den situationen har Region Kronoberg tagit fram en rutin så att...

Risk för förväxling - Atropin Mylan 0,5 mg/ml och Efedrin Mylan 50 mg/ml

26 februari 2021

I samband med en uppdatering av färgerna på förpackningar och etiketter för Atropin Mylan har förväxlingsrisk uppmärksammats mellan Efedrin Mylan och Atropin Mylan. Förpackningarna och etiketterna är...