Fler nyheter

5 juni 2020

Ny svarsrutin för eGFRmedel

Ny svarsrutin införs för eGRmedel fr o m 2020-06-09 på Kliniskt kemiska laboratoriet i Region Kronoberg.

Vid en hög grad av överensstämmelse mellan eGFR beräknat på P-Kreatinin och P-Cystatin C är medelvärdet ett mycket pålitligt mått på GFR och den bästa estimeringen.

eGFR beräknat på P-Kreatinin och P-Cystatin C kan skilja sig avsevärt på grund av olika felkällor för respektive metod. En skillnad ≥30% mellan estimaten i relation till eGFR-medel talar för att medelestimatet är mindre tillförlitligt. Vid stor skillnad mellan eGFR(CyC) och eGFR(Krea) måste man beakta faktorer som påverkar respektive estimat. Vid låg muskelmassa t ex beroende på paralys, malnutrition eller kraftig inflammation finns det stöd i litteraturen för att använda sig av eGFR enbart baserat på cystatin C. Ökad muskelmassa t ex pga intensiv styrketräning leder till att eGFR(kreatinin) underskattar faktiskt GFR och då bör Cystatin C-estimatet ges större tyngd.

Vid behandling med höga doser glukokortikoider finns stöd för att använda sig av eGFR enbart baserat på kreatinin. Om man inte finner någon felkälla bör GFR mätas med hjälp av iohexolclearance. Om man inte finner någon felkälla och om eGFR(CyC) är mindre än 70% av eGFR(Krea) föreligger det så kallade krympt-por-syndromet, vid vilket patientens långtidsmortalitet kraftigt ökar även vid normalt uppmätt GFR (1).

Estimaten är främst utvecklade för att hitta nedsatt glomerulär filtration varför förhöjda GFR bör tolkas med försiktighet.

För tolkning och handläggning, se ”Tidig upptäckt och initial utredning av kronisk njursjukdom. Riktlinjer för preventiv nefrologi i Södra sjukvårdsregionen”.

 

Svarsrutiner: Vid differens mellan eGFR(CyC) och eGFR(Krea)  >30% svaras eGFRmedel som ”>30%diff”

 

  1. Grubb A. Krympt por-syndrom – ett nyupptäckt syndrom med hög prevalens och mortalitet. Läkartidningen. 2019 May 28;116: FLMT

Maria Berggren Söderlund

Överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470587451

Ola Forsell

Områdesansvarig Biomedicinsk analytiker

  • E-post: Det här är en e-postadress

Mats Roman

Överläkare Njurmedicin och internmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470588132

Relaterade nyheter

Tekniska problem med eGFR-svar

11 juni 2020

I samband med att ny svarsrutin infördes för eGFRmedel 2020-06-09 på Kliniskt kemiska laboratorierna i Region Kronoberg har tekniska problem uppstått. Detta innebär bla att eGFR(krea) har inte blivit...

Ny analys: B-Lymfocyter Covid-19

5 maj 2020

Vid Covid-19 infektion förekommer en ökad frekvens felmeddelanden vid analys av B-Diff, maskin, vilket innebär att manuell differentialräkning måste göras. Då antalet lymfocyter kan vara av kliniskt i...

Analys av Somatotropin (GH) i Växjö

16 april 2020

Tillväxthormon: Somatotropin (GH) kommer fr.o.m. 2020-04-21 att analyseras på Kliniskt kemiska laboratoriet i Växjö. Vi har tidigare skickat dessa analyser till Skåne, som har samma metod som vi nu in...

Förlängda svarstider för Lkc-HLA-B27-antigen

3 april 2020

Vår underleverantör för analysen Lkc-HLA-B27-antigen har meddelat att svarstiderna är kraftigt förlängda på grund av reagensbrist. För analysen behövs delvis samma reagens som för diagnostik av Covid-...