Fler nyheter

22 april 2021

Nya besked till personer under 65 som har fått Astra dos 1

Folkhälsomyndigheten har beslutat att personer som är 64 år och yngre som fått en dos av Astra Zenecas vaccin ska bli erbjudna en dos mRNA-vaccin (Pfizer eller Moderna) istället för fortsatt vaccinering med Astra Zeneca.

Vaccinationen rekommenderas ske 12-15 veckor efter dos 1-vaccineringen med Astra. En andra dos mRNA-vaccin bedöms inte behövas.

Personal som är över 65 år och har fått dos 1 av Astra Zeneca kommer att få även dos 2 med Astra Zenecas vaccin.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendationen om att inte ge vaccination med Astra Zenecas vaccin till personer under 65 år kvarstår.

Relaterade nyheter

Nytt självhjälpsprogram för oro vid covid-19

30 mars 2021

Coronapandemin och covid-19 skapar oro och rädsla hos många människor, vilket kan påverka vardagen. Nu finns ett självhjälpsprogram i Stöd- och behandlingsportalen på nätet som hjälp.

Uppdaterad information om Astra Zeneca-stoppet

18 mars 2021

Folkhälsomyndigheten har nu publicerat en sida med samlad information till sjukvården med anledning av uppehållet i användningen av Astra Zenecas vaccin.

Vaccinering med Astra Zenecas vaccin pausas

16 mars 2021

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Beslutet är en försiktighetsåtgärd.

Så ska eventuella ”vaccin-slattar” hanteras

1 mars 2021

I media har det rapporterats om situationer där chefer fått de sista doserna så att man inte behöver kasta vaccin. För att inte hamna i den situationen har Region Kronoberg tagit fram en rutin så att...