Fler nyheter

30 mars 2021

Nytt självhjälpsprogram för oro vid covid-19

Coronapandemin och covid-19 skapar oro och rädsla hos många människor, vilket kan påverka vardagen. Nu finns ett självhjälpsprogram i Stöd- och behandlingsportalen på nätet som hjälp.

Coronapandemin och covid-19 har förändrat livet på många sätt. Känner man en oro som påverkar vardagen kan självhjälpsprogram vara till hjälp. Programmet är utvecklat och vetenskapligt utvärderat av forskare vid Karolinska Institutet. Det kostar inget och är tillgängligt för alla invånare över 18 år i Region Kronoberg.

KBT-baserat program

Hantera oro vid covid-19 är baserat på kognitiv beteendeterapi, KBT. Det innehåller text, film, illustrationer och övningar och tar ungefär tre veckor att gå igenom. Programmet passar den som vill lära sig att hantera sin oro på egen hand utan stöd av vårdpersonal eller behandlare.

Mer om självhjälpsprogrammet

Mer om stöd- och behandlingsportalen

Relaterade nyheter

Sammanhållna och personcentrerade vårdförlopp

9 april 2021

Den första delen i det första sammanhållna personcentrerade vårdförloppet i Kronobergsvården är en remiss som ska användas om man misstänker att en patient har RA, kronisk ledgångsreumatism.

Nyhetsbrev mars från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

1 april 2021

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Melatonin i läkemedelsförmånen endast för barn

1 april 2021

Uppdatering efter beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket den 26 mars.

Uppdaterad information om Astra Zeneca-stoppet

18 mars 2021

Folkhälsomyndigheten har nu publicerat en sida med samlad information till sjukvården med anledning av uppehållet i användningen av Astra Zenecas vaccin.