Fler nyheter

15 oktober 2020

Ordinationsmallar för infusioner – engångsdoser

Ordinationsmallarna för infusion i Cosmic byggs om. Förändringen innebär att ordinationen startar direkt vid ordinationstillfället, istället för kl 23:59 som idag och får en sluttid 12 timmar senare.

När man ordinerar engångsdos i Cosmic med hjälp av kortnotation ”end” eller ”i1dos” blir det en streckad bakgrund direkt på produktens namn och dosering, texten ”Behandlingen avslutad” visas på grå bakgrund och i tooltip visas samma tid för utsättning som starttiden. Detta har misstolkats som att man inte ska administrera detta till patienten. Vi har tidigare omarbetat och förlängt sluttid för mallar gällande transfusioner och nu har turen kommit till infusionsmallarna.

Instruktion - ordination av engångsdos

Relaterade nyheter

Information om övergången till vintertid i Cambio Cosmic

20 oktober 2020

På söndag 25 oktober är det övergång till vintertid. I läkemedelsmodulen i Cambio Cosmic´s finns speciella regler för timmarna runt tidsomställningen, dessa visas i instruktionen.

Enklare att dokumentera levnadsvanor

14 oktober 2020

Under vecka 45 uppdateras sökordet levnadsvanor i Cosmic. Detta görs framförallt för att förenkla dokumentationen och underlätta en mer likvärdig bedömning i patientmötet. I samband med uppdateringen...

Biverkningsrapportering i Cosmic R8.2.05

9 oktober 2020

Nu finns användarstöd för biverkningsrapportering publicerat på vårdgivarwebben.

Cosmic-uppgradering vecka 42: tid för driftstopp, nyheter och utbildningsbehov

4 september 2020

Den 16-17 oktober är det dags för en uppgradering av Cambio Cosmic, som innebär förbättrad funktionalitet inom flera olika områden. Alla användare behöver gå igenom e-learningmaterial om de nya funkti...