Fler nyheter

3 augusti 2022

Patienter som inte är svårt sjuka hänvisas vidare från akuten i Ljungby under vecka 31-32

Region Kronoberg informerade i juni om att akutverksamheten i regionen behöver samordna sin verksamhet under sommaren på grund av sjuksköterskebrist, vilket innebär att patienter som inte är svårt sjuka kan hänvisas vidare till akuten i Växjö eller till primärvården. Fram till och med vecka 30 har inga patienter behövt hänvisas vidare från Ljungby men under vecka 31 och 32 blir det ett större tryck.

Vi vill därför återigen informera invånarna om att de patienter som vi medicinskt bedömer inte är svårt sjuka kommer att bli hänvisade från akuten i Ljungby till akuten i Växjö eller till primärvården. Det kommer också bli lite längre väntetider, säger Florence Eddysson Hägg, sjukhuschef.

Samordning för en god vård

Akutverksamheten behöver samordnas för att resurserna ska kunna användas på bästa sätt och för att sjukvården ska vara patientsäker. Att akutverksamheten samordnas i Växjö beror på att lokalerna där är större, vilket ger bättre möjlighet att utnyttja de samlade resurserna.

Allvarligt sjuka tas emot som vanligt i Ljungby

Patienter som söker sig till akutmottagningen i Ljungby och bedöms vara allvarligt sjuka kommer få vård som vanligt i Ljungby. Alla patienter är välkomna för att få en bedömning av sjuksköterska. Däremot kan patienter som inte är allvarligt sjuka komma att bli hänvisade antingen till akutmottagningen i Växjö, jourläkarcentralen i Växjö eller till primärvården. Ambulanspatienter som inte bedöms som allvarligt sjuka kommer att köras direkt till Växjö.

Sök vård på rätt vårdnivå

Den som är allvarligt och akut sjuk ska alltid söka vård på en akutmottagning. Patienter som behöver vård, som inte är akut men som inte kan vänta tills vårdcentralen öppnar, ska söka vård på jourläkarcentralen. Om du behöver rådgivning som inte är brådskande, ring 1177.

Kontakt

Florence Eddyson Hägg

Sjukhuschef

Relaterade nyheter

Egenmonitorering – nära vård skapar självständighet

24 november 2022

Egenmonitorering, där patienten med hjälp av digital teknik kan mäta sina värden där de befinner sig, är en pusselbit i omställningen till nära vård. Egenmonitorering ska göra att vårdpersonalen kan a...

1177 sjukvårdsrådgivningen blir invånarens första kontakt med vården vid nya symtom

18 november 2022

För att förbättra den första kontakten med vården ska en central kontaktingång till vården byggas upp runt 1177 sjukvårdsrådgivningen. Invånaren ska kunna kontakta vården via en digital tjänst som kom...

Dosdispenserade läkemedel - tillfälligt ändrade leveranstider

7 november 2022

Med anledning av kommande storhelger kommer dosapoteket (Apoteket AB) tillfälligt ändra sina stopptider och leveransdagar.

Vårdförlopp ska göra det lätt att göra rätt och förbättra samordning och delaktighet

20 oktober 2022

Sverige består av egendrivna regioner, med regionala riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Nu pågår arbetet med införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – ett nationellt kunskapsst...

Framtidens måltider på sjukhus

20 oktober 2022

Idag är det offentliga måltidens dag. Det vill vi uppmärksamma genom att presentera rapporten och målbilden av framtidens måltider på sjukhus i Kronoberg.

Nyhetsbrev oktober från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 oktober 2022

Information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Personcentrerade måltider kan påskynda återhämtningen

13 oktober 2022

Patienter i Region Kronoberg ska erbjudas att vara delaktiga i val av mat och portionsstorlek. Måltider och vad vi äter har stor betydelse för hälsa och välbefinnande hela livet!

Nyhetsbrev september från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

8 september 2022

Information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Ortopedens elektiva enhet finns på avdelning 33, CLV

2 september 2022

Ortopedens elektiva enhet på CLV har flyttat till avdelning 33 sedan 29/8 och kommer stanna där till söndagen den 2/10.

Ändrad remissgång för elektrisk rullstol

29 augusti 2022

Processen för läkarutlåtande vid förskrivning av elrullstol har digitaliserats för alla remittenter som har tillgång till Cosmic. Det innebär att remiss ska skicka...