Visa alla nyheter

13 oktober 2022

Personcentrerade måltider kan påskynda återhämtningen

Patienter i Region Kronoberg ska erbjudas att vara delaktiga i val av mat och portionsstorlek. Måltider och vad vi äter har stor betydelse för hälsa och välbefinnande hela livet!

Sedan 2018 har det pågått ett utvecklingsarbete kring personcentrerade måltider i Region Kronoberg. Patientens nutrition och måltider är en integrerad del av behandling och omvårdnad under vårdtiden. Måltiderna ska vara hälsosamma och anpassade till patientens behov och förutsättningar.

I Region Kronoberg är måltiderna en del i den personcentrerade vården. Det innebär att våra patienter ska erbjudas att vara delaktiga i val av mat och portionsstorlek samt att vårdpersonalen har kompetens att anpassa måltiderna till olika patienters behov och förutsättningar. Inför utskrivning ska vi, vid behov, erbjuda patienterna fortsatt nutritionsbehandling eller råd/stöd kring maten.

Vi har återkommande frågat patienter ”Vad är viktigt för dig när det gäller måltider under din vårdtid?”

  • Att maten är god och hälsosam
  • Att få vara delaktig och ta del av menyn
  • Att personalen har kunskap om vad som är bra mat för mig
  • Att matbrickan är fint dukad
  • Att bli erbjuden något annat om jag inte kan äta det som serveras

Prata med patienten om matvanor och nutrition

Det är viktigt att patienten känner sig trygg med vad som serveras. Ta reda på om patienten har allergier, specialkost, tugg- och sväljsvårigheter, nedsatt aptit etcetera. Var lyhörd för patientens erfarenhet och kunskap kring mat, dela din kunskap om nutrition för det aktuella vårdtillfället.

Personcentrerade måltider omfattar också stöd till egenvård, fortsatt nutritionsbehandling samt överrapportering till nästa vårdgivare.

Visste du att?

Inom akutsjukvården har cirka 45 procent av patienterna risk för undernäring. Hos de som däremot tillgodoser sig större delen av sitt proteinbehov ser vi bättre sårläkning och motståndskraft mot infektioner, snabbare återhämtning, minskad fallrisk, kortare vårdtider och så vidare.

Sedan snart två år finns det möjlighet att via mat- och vätskelistan följa både energi- och proteinintag. Flertalet patienter med risk för undernäring har en fortsatt risk även vid utskrivning. De personcentrerade måltiderna omfattar stöd till egenvård, fortsatt nutritionsbehandling samt överrapportering till nästa vårdgivare.

Vårt personcentrerade arbete med patientmåltider

Det finns ett stort intresse och engagemang bland vår personal för nutrition och måltider. Ett fantastiskt arbete görs på våra vårdavdelningar – men det behöver ske mer systematiskt och strukturerat för rätt insats till rätt patient, säger Susann Ask verksamhetsutvecklare och dietist, kost och restauranger

Sedan utvecklingsarbetet kring personcentrerade måltider startade 2018 har det mest varit fokus på att få till stöd och praktiska förutsättningar på vårdavdelningarna. Några exempel är riktlinje nutritionsomhändertagande vid risk för undernäring, reviderad dokumentationsstruktur i Cambio Cosmic, ny menystruktur och nytt beställningssystem för måltider, ny mat- och vätskelista, nutrition i patientkontraktet.

Nutritionsomhändertagande vid risk för undernäring

Områden som kompetenshöjning, digital mat- och vätskelista, stöd till egenvård samt uppföljning och analys är inte påbörjade ännu.

Viktiga mellanmål

Den lunch och middag som levereras från vårt centralkök motsvarar cirka 50 procent av patientens energi- och näringsbehov. Resterande del av behovet ska täckas av måltider som till största delen bereds på vårdavdelning. Förutsättningar att förvara och bereda livsmedel skiljer sig åt mellan vårdavdelningar, vilket till stor del påverkar utbud och möjlighet att anpassa frukost, mellanmål och kvällsmål till patientens behov.

Mer om personcentrerad vård

Mer om nära vård

Fler artiklar och inslag om nära vård

nära vård.jpg

Relaterade nyheter

Rekommenderade läkemedel 2023 är här!

26 januari 2023

Årets läkemedelsrekommendationer finns nu tillgängliga på vårdgivarwebben. Rekommendationerna har tagits fram av de medicinska grupperna, läkemedelsrådet och läkemedelskommittén/medicinska kommittén.

Framtidens måltider på sjukhus

20 oktober 2022

Idag är det offentliga måltidens dag. Det vill vi uppmärksamma genom att presentera rapporten och målbilden av framtidens måltider på sjukhus i Kronoberg.