Visa alla nyheter

26 oktober 2022

Nytt verktyg för loggkontroller

Vi kommer byta ut systemet för hur loggar kontrolleras i Cosmic. Idag används BO (Business Objekt) för att ta fram loggrapporter, men som tidigare kommunicerats så kommer samtliga rapporter att fasas ut från BO.

Bland de sista att föras över till annat system är logganalysverktygen för Cosmic. Rapporterna kommer inte längre att kunna tas fram i BO från och med 1 december och dessa ska ersättas med systemet QlikSense.

QlikSense kan användas från och med 1 november och samma rapporter som finns i BO kommer att finnas i QlikSense.

Hur påverkar detta mig som använder den nuvarande rapporten för loggkontroller

Du behöver beställa ny behörighet för att få tillgång till aktuella appar i QlikSense.

Arbetet med att införa QlikSense kommer att pågå under november 2022.  

Vad ska jag, som använder den nuvarande rapporten, göra?

Ny användarbehörighet ska beställas för att få tillgång till apparna i QlikSense. Se länk för instruktion till beställning.

Var hittar jag mer information?

För beställning av behörighet till QlikSense

Instruktion om hur du beställer ny användarbehörighet

För support och instruktioner kring QlikSense, läs mer här

Instruktion om support och användarstöd

Därför görs denna förändring

BO kommer inte finnas kvar efter årsskiftet.

Relaterade nyheter

Ikon för kommunal hemsjukvård i Cosmic

22 december 2022

Från och med måndag 9 januari kommer ikonen "Kommunal hemsjukvård" visas upp i patientlisten till höger om patientnamnet för de patienter som är anslutna inom den kommunala hemsjukvården.

Medrave - nytt uthopp i Cosmic

7 november 2022

Nu finns det ett nytt uthopp i Cosmic för att komma åt Medrave, primärvårdens stöd för medicinsk uppföljning.

Cosmic uppgraderas den 11-12 november

25 oktober 2022

Den 11-12 november mellan kl 22.30 och 03.30 genomgår Cosmic en större uppgradering. Uppgraderingen medför ett planerat driftstopp. Reservrutiner används i vanlig ordning under driftstoppet.

Uppgradering av Comprima

29 september 2022

Tisdagen den 18 oktober kommer Comprima uppgraderas till en ny version. Under uppgraderingen sker ett driftstopp.