Fler nyheter

3 maj 2021

Registrering av dos två av vaccin mot covid-19 vid användning av olika vaccintyper

Vid vaccinationer av covid-19 av olika vaccin ska dos 2 registreras som dos 2 oavsett vilken vaccinationskombination som har getts, dvs oberoende av vilket vaccin som givits som dos 1. Detta enligt beslut i styrgrupp vaccination och smittskyddsläkare Christian Blomkvist.