Fler nyheter
Kungshögskolan i Ljungby. Foto: Ljungby kommun

7 juni 2021

Rektor: Viktigt att hitta det som motiverar eleven

Thomas Elofsson, rektor på högstadiet på Kungshögskolan i Ljungby, är en av dem som har testat Kronobarnsmodellen i Barnens bästa gäller! i Kronoberg.

Det som är bra med den här modellen är att man inte undviker något utan ställer relevanta frågor och vågar ta upp det som är känsligt. Det finns ett omfattande och bra stöd där man kan välja ut det som passar. Man kan gräva djupare i vissa områden om man behöver det. Vi skrev aldrig en barnets plan eftersom det inte blev någon samverkan med andra aktörer, säger Thomas Elofsson.

Hösten 2020 testade Thomas att stödja tre pojkar i åk nio med hjälp av praxismodellen. Mentorerna samtalade först med eleverna för att samla in information (uppmärksamma barnets situation). Thomas kallade sen till möte med vårdnadshavare och mentor. Mentorn redovisade läget och sen diskuterades barnets situation och trygghet, hälsa, utveckling, lärande, omsorg, hemmet och relationer. Efter några möten bestämde man tillsammans vad som skulle göras. En av eleverna och vårdnadshavare har fått stöd av Råd och service - en öppen verksamhet inom socialtjänsten för de barn, ungdomar och föräldrar som vill prata eller ha vägledning kring risk- eller missbruk. Det har lett till bättre närvaro i skolan. För alla tre eleverna planeras studiebesök och överlämning till gymnasiet.

Samverkan en knäckfråga

För att arbetet ska fungera är det viktigt att jobba vidare för samverkan, tillit och förståelse för varandras verksamhet.

Jag känner att det finns en oro hos rektorer om det inte finns en fungerande samverkan, då riskerar man att stå ensam som rektor eftersom man träffar eleverna dagligen. Det kan vara kö på andra ställen men i skolan måste vi hantera detta dagligen. Så är det idag och det vill vi ju uppmärksamma och lösa, säger Thomas Elofsson.

Thomas påpekade även att rektor alltid är med på SIP-möten. Deltagare från andra verksamheter har ofta inte mandat att fatta beslut och då kan det bli svårt att komma vidare.

 

Relaterade nyheter

”Barnens bästa” prioriteras och resurssätts i Region Kronoberg

10 juni 2021

Processen ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg” - med gemensamma arbetssätt kring barn och unga - tar nu ett stort kliv framåt. Länets gemensamma styrgrupp och Region Kronobergs egen styrgrupp har tagit...

”Att möta barns rättigheter är vårt mål – och vår skyldighet”

30 april 2021

Barn- och ungdomskliniken är nu godkänd enligt den nationella modellen Barnanpassad vård. I granskningen undersöktes bland annat hur kliniken möter barns rättigheter och behov.