Fler nyheter

1 april 2020

Remittera misstänt infektionssmittad patient till röntgen

Nu finns en rutin för hur remittenter ska göra för att skicka misstänkt infektionssmittad patient till röntgen.