Fler nyheter

12 februari 2021

Reviderade riktlinjer - Begränsning av livsuppehållande åtgärd och HLR särskilt boende

För att tillgängliggöra beslut om behandlingsbegränsningar i NOVA och på grund av förändringar i uppmärksamhetssignalen (UMS) från socialstyrelsen har riktlinjerna "Beslut om begränsning av livsuppehållande åtgärd" och "Hjärt- lungräddning, HLR, på särskilt boende i Kronoberg" reviderats.

Behandlingsstrategi ska i första hand, som tidigare, dokumenteras i avsedd mall i Cosmic. Dessutom ska man enligt nya riktlinjen göra en notering i UMS.

  • Använd alternativet ”Vårdrutinavvikelser”. I flervalslisten under ”Vårdrutinavvikelser”
  • Välj ”Beslut finns om att inte utföra hjärt-lungräddning” (även om beslutet kanske innefattar mer än bara att inte utföra HLR).
  • I rutan ”Kommentar” skriver du antingen ut hela innebörden i ditt beslut, eller hänvisar till datum för anteckningen.

OBS! Om ett beslut om behandlingsstrategi ändras måste även texten under UMS ändras!

Det är då den läkare som fattat det senaste beslutet som har ansvar att ta bort eller skriva om tidigare hänvisning i UMS

Beslut om begränsning av livsuppehållande åtgärd

Hjärt- lungräddning, HLR, på särskilt boende i Kronoberg