Fler nyheter
Illustrationsbild: vårdpersonal förbereder sig inför vaccinering genom att ta på sig handskar.

25 februari 2021

Robotstöd som underlättar vaccinarbetet

Nu finns ett automatiserat robotstöd i Cosmic som registrerar vaccineringen mot covid-19. Roboten har redan testats som pilot vid personalvaccineringen, med mycket uppskattat resultat – då det ger ett effektivare vaccinationsflöde samtidigt som det säkrar rapporteringen till nationella vaccinationsregister.

För oss har roboten inneburit en säkrare, snabbare och proffsigare registrering av vaccinationerna, säger Ella Roström, samordnare för utförandet av personalvaccinationerna inom sjukhusvården.

Innan roboten fanns tog vaccineringen mycket administrativ tid och kunde kräva flera resurser, då det hade behövt vara en medicinsk sekreterare som annars skrev alla diktat och satte rätt koder.

Roboten stöttar även sjuksköterskan som ordinerar med att själv skriva både hälsodeklarationen och ordinationen. Allt samman gör att det räcker med en personal - utan att vaccinationstillfället tar längre tid samtidigt som det säkrar korrekt rapportering till det nationella vaccinationsregistret.

Vi tycker roboten underlättat mycket redan, tänk då vad det kan innebära när vaccinationsflödet ökar upp under våren, säger Ella Roström.

Tillgänglig för alla

Robotstödet kan användas av alla verksamheter som vaccinerar mot covid-19 och finns nu att beställa:

  • För att använda stödet krävs att den som registrerar vaccinationen i Cosmic har ordinationsrätt för vaccination covid-19.
  • Behörighet till ordinationsrätt beställs hos VIS-supporten via IT-portalen.
  • Programvara för roboten ska vara installerad på datorn.

Här kan du läsa mer om roboten för vaccination och hur du gör för att använda den.

Kontakt

IT VIS utbildning och support 
E-post: Det här är en e-postadress
Telefon: 0470 - 58 86 10

Relaterade nyheter

Sammanhållna och personcentrerade vårdförlopp

9 april 2021

Den första delen i det första sammanhållna personcentrerade vårdförloppet i Kronobergsvården är en remiss som ska användas om man misstänker att en patient har RA, kronisk ledgångsreumatism.

Felaktiga registreringar av Covid-19 vaccinationer

7 april 2021

Dagligen körs det rapporter för pandemivaccinationerna, dessa skickas till Nationella vaccinationsregistret. I dessa listor kan vi även läsa ut om det gjorts felaktiga registreringar, exv. dubbletter...

Nyhetsbrev mars från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

1 april 2021

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Melatonin i läkemedelsförmånen endast för barn

1 april 2021

Uppdatering efter beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket den 26 mars.