Fler nyheter

16 september 2022

Säker läkemedelshantering viktig del av patientsäkerhetsarbetet

Läkemedel och läkemedelsbehandling kan bota, lindra och förebygga sjukdomar samtidigt kan osäker läkemedelshantering och läkemedelsfel leda till att patienter drabbas av allvarliga vårdskador. De läkemedelsrelaterade skadorna utgör en stor del av vårdskadorna och orsakar ett stort lidande för den patient som drabbas. Därför är säker läkemedelshantering temat för årets patientsäkerhetsdag den 17 september.

Världshälsoorganisationen (WHO) har initierat den återkommande dagen och syftet är att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten globalt.

Detta kan man som patient göra själv för att bidra till en säker läkemedelshantering:

  • Söka kunskap om sitt läkemedel
  • Kontrollera vad, när och hur man ska ta sitt läkemedel
  • Fråga hälso- och sjukvårdspersonalen om läkemedlet.


Vårdpersonal ska:

  • Söka kunskap om läkemedlet
  • Kontrollera patientens identitet, läkemedelsnamn, form och styrka samt hur och när läkemedlet ska ges
  • Fråga patienten om den har tillräckligt med information.

Lyckat projekt kring läkemedel och patientsäkerhet 2021

Regionens patientsäkerhetsråd och läkemedelsråd arbetade under 2021 med ett projekt kring patientsäkerhet som blev mycket lyckat. I projektet belystes fem olika områden. Bland annat har utbildningen ”säker läkemedelshantering” som nyanställda läkare och sjuksköterskor genomgår, utvecklats och blivit obligatorisk.

Utbildningen har funnits i regionen sedan 2018. Syftet med utbildningen är att öka patientsäkerheten och minska antalet fel i samband med läkemedelshantering. Utbildningen belyser olika risker vid läkemedelshantering och målet är att därmed öka medvetenheten kring de faktorer och orsaker som bidrar till misstag vid läkemedelshantering.

Läs mer om projektets olika delar här

Lyckat projekt kring patientsäkerhet

Internationella patientsäkerhetsdagen - Patientsäkerhet (socialstyrelsen.se)