Fler nyheter

9 april 2021

Sammanhållna och personcentrerade vårdförlopp

Den första delen i det första sammanhållna personcentrerade vårdförloppet i Kronobergsvården är en remiss som ska användas om man misstänker att en patient har RA, kronisk ledgångsreumatism.

Vårdförloppet inleds vid välgrundad misstanke om RA och avslutas när patienten har haft diagnosen i 1 år.  Syftet är att öka andelen patienter som snabbt får färre symtom, inga symtom alls eller låg sjukdomsaktivitet, att minska andelen patienter som utvecklar bestående funktionsnedsättning, och att minska tiden från välgrundad misstanke om RA till diagnos och behandling. Det ska också säkerställas att patienten får behandling och att mätvärden övervakas enligt befintliga riktlinjer.

”Så här ska vi jobba”

När remissen kommit till reumatologen och har bedömts som välgrundad misstanke om RA ska den klassificeras som ”tidig artrit”. Processledare på reumatologen är Daria Abrahamsson, medicinskt sakkunnig är Christoph Sieweke och remissen finns i Cosmic från 7 april.

Det blir lättare att fylla ifrån första besöket, inte minst för primärvården, säger Daria Abrahamsson. Man tar rätt prover från början. Resultatet blir vård på rätt nivå, rätt vård i rätt tid. Så här ska vi jobba.

Övergripande processledare är Frida Holm Johansson, FoUU:

Arbetet med flera personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen pågår. Stroke och TIA -  Transitorisk Ischemisk Attack, höftledsartros och RA är först ut och där har vi identifierat förbättringsområden som vi nu arbetar vidare med. Remissen för RA är ett sådant förbättringsområde.

Vi planerar vi även för kartläggningar av vårdförlopp KOL, schizofreni och kritisk benischemi.

 

Vad är Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp?

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

  • Syftet med vårdförloppet är att öka jämlikhet, effektiviteten och kvaliteten i vården
  • Patienten ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling
  • Skapa personcentrerad vård genom patientkontrakt

Läs mer om sammanhålla vårdförlopp i Region Kronoberg 

https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/vardforlopp_reumatoidartrit_2020-05-15.pdf

Relaterade nyheter

”Att möta barns rättigheter är vårt mål – och vår skyldighet”

30 april 2021

Barn- och ungdomskliniken är nu godkänd enligt den nationella modellen Barnanpassad vård. I granskningen undersöktes bland annat hur kliniken möter barns rättigheter och behov.

Nyhetsbrev april från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

29 april 2021

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Den 1 maj 2021 införs lagen om Nationell läkemedelslista

27 april 2021

Lagen innebär i korthet att information om patientens receptförskrivna och uthämtade läkemedel kommer att samlas i ett register, Nationella läkemedelslistan, hos E-hälsomyndigheten. Registret, som bli...

Dosdispenserade läkemedel - tillfälligt ändrade leveranstider

16 april 2021

Med anledning av röda dagar under maj och juni kommer dosapoteket (Apoteket AB) tillfälligt ändra sina stopptider och leveransdagar.