Fler nyheter

24 november 2022

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyrelsen som fattade beslut i politisk enighet.

Efter en ansökningsprocess är det nu beslutat att Vårdcentralerna Capio Hovshaga och Vårdcentralen Skärvet från och med 1 januari 2023 ska vara akademiska vårdcentraler. 2025 är planen att ytterligare två akademiska vårdcentraler ska starta upp.

I primärvårdens grunduppdrag ingår förutom att bedriva första linjens hälso- och sjukvård även utbildning, utveckling och forskning.

Syftet med att introducera akademiska vårdcentraler i regionen är att underlätta för forskning och utveckling i primärvården, för att höja vårdkvaliteten och få en primärvård i framkant! säger Roland Olofsson Dolk, chef för Allmänmedicinskt kunskapscentrum som kommer att samordna de akademiska vårdcentralerna.

Studentledda mottagningar och forskningsmeriterad personal

Varje akademisk vårdcentral ska etablera en struktur där forskningsmeriterad personal möjliggör fler studier för patienter att medverka i, samt möjlighet att integrera studentledda mottagningar.

Susanne Berge, chef för Vårdcentralen Skärvet är mycket glad över beslutet:

Primärvården behöver ligga i framkant när det gäller forskning och utveckling. Vi jobbar redan idag med en rad olika forskningsprojekt och har mycket engagerade medarbetare. Att Skärvet nu tar steget till att bli akademisk vårdcentral ger oss bättre förutsättningar att driva forskningen framåt och attrahera kompetens. Ett viktigt steg som kommer att gagna våra patienter!

Bidra till att höja kvaliteten

På kort sikt ska införandet leda till förbättrade möjligheter att bedriva utbildning och skapa möjligheter för medarbetare att delta i forskning. På längre sikt ska det bidra till utvecklingen av evidensbaserad vård och höja kvaliteten inom både kliniskt arbete och inom utbildning, utveckling och forskning i regionen. Dessutom förväntas åtgärderna göra det lättare att rekrytera nya medarbetare.

Vi har arbetat aktivt med forskning och utbildning i flera år, och detta blir ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Damir Rizvanovic, chef vid Vårdcentralen Capio Hovshaga.

Att bli akademisk vårdcentral gör att vi kan profilera oss när vi rekryterar ny personal. Klart det är lockande – vem vill inte jobba med att utveckla primärvården, särskilt nu i dessa tider när det är en fråga som är väldigt aktuell.

I linje med nationella mål

Beslutet om att inrätta akademiska vårdcentraler fattades i politisk enighet i regionstyrelsen. Ordförande Mikael Johansson (M) förklarar mer:

Detta går helt i linje med de nationella målen som kommer ur regeringens utredning ”God och nära vård En primärvårdsreform”. För Region Kronoberg är det ett stort steg framåt för forskning och utveckling i primärvården – vi vill vara drivande i att stärka den allmänmedicinska forskningen och erbjuda våra invånare möjlighet att delta i forskning och ta del av bästa möjliga evidensbaserad vård.

Relaterade nyheter

Anmäl din arbetsplats till handledarpriset

8 september 2022

Den 30 september är sista ansökningsdag för Region Kronobergs nyligen instiftade handledarpris. Priset är till för att uppmärksamma enheter med särskilt goda handledarinsatser och lärmiljöer samt enga...

Sök Cancerstiftelsens forskningsstipendium senast 26 september

23 juni 2022

Cancerstiftelsen i Kronobergs län utlyser årligen ett forskningsstipendium, som i år är höjt till 250 000 kronor. Syftet med stipendiet är att främja forskning och utveckling inom cancerområdet, som e...

Covid-19 vaccinationer-uppdaterad information till vårdcentraler

7 oktober 2021

Vi fortsätter med fas 4 för 16 år och uppåt hos externa leverantörer. De erbjuder dos 1 fram till 31/10 (dos 2 under november) med fokus på att öka vaccinationstäckningen. Därefter är det beslutat att...